Nominer til Eksportprisen 2022

Eksporterer bedriften din? Da kan du være med i konkurransen om Eksportprisen 2022. I 2017 gikk den til 3B Fibreglass. Er det noen gode kandidater fra Eyde-klyngen i år, så meld dem på Innovasjon Norges eksportpris innen 15.desember.

 Les mer om prisen her Eksportprisen (innovasjonnorge.no) eller gå direkte til påmeldingssiden https://www.eksfin.no/no/verktoy/eksportprisen-2022/

Juryen består i år av Alexandra Bech Gjørv (Sintef), Kathrine Myhre (Patentstyret og Nasjonalt eksportråd), Tone Lunde Bakker (Eksfin), Per Niederbach (IN) og Per Arthur Sørlie (Borregaard).  

Til forskjell fra tidligere er det i år to kategorier; årets eksportbedrift og årets nykommer. Bedriftene vurderes opp mot følgende kriterier:

– Bedriften må ha en høy eksportandel– Bedriften må vise til verdiskaping i Norge– Bedriften må vise til markedsmessig fremgang– Bedriften må levere en nyskapende løsning eller et nyskapende produkt

I tillegg må bedriften ha et bevisst forhold til egen bærekraftsrisiko, og etterleve OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dette innebærer at bedriften følger etiske retningslinjer, og aktivt kartlegger og håndterer risiko knyttet til korrupsjon, menneskerettighetsbrudd, uanstendige arbeidsforhold og negativ miljøpåvirkning.

Meld deg på vårt nyhetsbrev