Lyser ut 750 millioner kroner til samarbeidskonsortier

Prosjektet Grønn Plattform skal bygge opp en grønnere industri i Norge ved å gi midler til samarbeidskonsortier innen kompetansebygging og forskning.

 Det er bakgrunnen for at Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Siva sammen gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet, gjennom prosjektet Grønn Plattform. Regjeringen øremerker inntil 750 millioner til denne typen 3-årige grønne samarbeidsprosjekter.

Les mer her

 

Fikk støtte til bærekraftige batterier

- Vi ønsker å jobbe med hele verdikjeden. Alene får vi ikke til dette, derfor er det viktig å jobbe sammen i verdikjeden. Vi er et lite land, så vi ser på det som positivt å samarbeide der det går an, sier Gunstein Skomedal, prosjektansvarlig i Vianode.

Verdikjeden som skal bygge ny industri knyttet til produksjon av batterier får nå støtte til å produsere ny kunnskap om bærekraftige batterimaterialer. Prosjektets tittel er «SUMBAT - Sustainable Materials for the Battery Value Chain», altså dreier det seg om bærekraftige materialer hvor fokus også er på lave utslipp langs hele verdikjeden.

Industriselskapene Elkem, Vianode, Norsk Hydro, Corvus, Morrow, Freyr deltar i prosjektet, hvor SINTEF og Institutt for Energiteknikk er forskningspartnere med bidrag fra Future Materials katapultsenter,  NTNU, Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder. 

- Verdikjeden passer som hånd i hanske for Grønn Plattform-prosjektet, tilføyer Skomedal.

Prosjektet får til sammen litt over 100 millioner kroner i støtte. Katapultsenteret Future Materials er med i prosjektet for å tilby testsentre.

- Vi ønsker å få tak i enda mer infrastruktur, derfor er vi med i SUMBAT, slik at resten av Norge skal få tilgang til testutstyret, sier Aslaug Hagestad Nag, daglig leder for Katapultsenteret Future Materials.

Les mer om dette prosjektet her

Frister

For å sende inn hovedsøknad til Grønn Plattform, må man først sende inn obligatorisk skisse innen 4. mai 2022. Hovedsøknaden har frist i september 2022. Tildelinger skjer i desember 2022 slik at prosjektene kan starte tidlig i 2023.

Se utlysningene

Har du spørsmål om utlysningen? Her kan du se en videoveiledning og melde deg på møter for søkere 23. mars og 6. april.

Meld deg på vårt nyhetsbrev