Lanserte batteristrategien med 10 grep

Regjeringen har lansert batteristrategien. Lars Petter Maltby, som er direktør for Prosess21, har vært pådriver og skrevet underlaget til denne strategien, og er veldig fornøyd med at Regjeringen deltar i oppbyggingen av en helt ny industri i Norge.

 

– Dersom Norge griper mulighetene, kan den norske verdikjeden for batterier sysselsette flere titalls tusen personer og omsette for minst 90 milliarder kroner innen 2030. Den globale etterspørselen vokser eksponensielt og Norge har svært gode forutsetninger for å lykkes i dette kappløpet, sier næringsminister Jan Christian Vestre på regjeringen.no.

Strategien som nylig ble lagt frem, viser 10 grep for å gjennomføre en bærekraftig industrialisering.

Her er de 10 grepene:
  1. Lederskap innen bærekraft i hele batteriverdikjeden
  2. Fremme Norge som et attraktivt vertskapsland for grønne investeringer
  3. Inngå industrielt partnerskap med sentrale land
  4. Stille opp med kapital, lån og garantier som utløser privat kapital
  5. Fremme kompetansetilgang
  6. Legge til rette for mer fornybar krafttilgang
  7. Bidra til tomter og annen sentral infrastruktur
  8. Sørge for forutsigbare, effektive og koordinerte offentlige prosesser
  9. Støtte opp under pilotkommuner i vekst
  10. Lederskap om morgendagens batteriløsninger og utnyttelse av digitale teknologimuligheter
Staten stiller opp

- Det er en helt ny industri som skal bygges opp i Norge, og strategien blir et slags markedsføringsdokument for Norge som en god vertsnasjon. Når Regjeringen stiller med virkemidler, kan det utløse privat kapital, poengterer Maltby.

- Vi har etterlyst en slik strategi siden 2020. Nå begynner arbeidet med å operasjonalisere strategien, sier Helene Falch Fladmark, daglig leder av Eyde-klyngen. 

Arbeidsgruppen lagde underlaget

Regjeringen ved Nærings- og fiskeridepartementet, satte i desember 2021 i gang en arbeidsgruppe for å lage et helhetlig, kunnskapsbasert underlag til regjeringens nasjonale batteristrategi. Prosjektleder for arbeidsgruppen for å utforme underlaget har vært Lars Petter Maltby. Arbeidsgruppen har også bestått av InvestIN (del av Innovasjon Norge) og Siva.

- Denne strategien skjedde først etter at næringsministeren besøkte prosessindustrien i fjor, sier Maltby, og skryter av departementets engasjement og interesse for å sette seg inn i prosessindustrien og utviklingen mot en endring til et grønnere skifte - og en helt ny industri i Norge.

- Dette hadde ikke skjedd uten pådriverrollen Lars Petter Maltby har gjort gjennom Prosess21, legger Falch Fladmark til.

Arbeidet fremover

- Samarbeidsplattformen Battery Norway, som Eyde-klyngen drifter, blir en viktig partner for å operasjonalisere strategien, sier Falch Fladmark.

- Det er viktig med arbeidet fremover nå. De grepene som står i strategien er mer løfter enn konkrete tiltak. Det er bedriftene i samarbeid med det offentlige som må operasjonalisere dette. Vi trenger kapital, tettere samarbeid med EU, statsforvaltere, kommuner og departementet, og vi må ferdigstille BattKomp - kompetanseprosjektet for batterinæringen. Det er en haug av oppgaver som er igjen, sier Maltby. 

Næringsminster Jan Christian Vestre lover at staten skal stille opp med ren og rimelig fornybar energi, attraktive næringsarealer, utdanning av arbeidskraft, raske offentlige prosesser, støtte til vertskommuner og bidra med lån, garantier og egenkapital for å styrke denne industriens vekstmuligheter. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev