Bildet er fra da Magne Dåstøl mottok hederspris fra Norsk Industri i 2016
Bildet er fra da Magne Dåstøl mottok hederspris fra Norsk Industri i 2016

Får ærespris for global suksess

I år tildeler Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) æresprisen til Magne Dåstøl for hans prosjekt og produkt som har vært en global suksess.

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) har besluttet å tildele NTVAs Ærespris for 2022 til Magne Dåstøl for hans målrettede arbeid med å fjerne et stort forurensningsproblem fra Elkems silisiumproduksjon og deretter gjøre det gjenvunne materialet microsilica til et så etterspurt materiale at det i dag er et eget, stort og lønnsomt forretningsområde på verdensbasis.

 

Både miljømessig og kommersiell suksess

Prosjektet og produktet har vært en global suksess, både miljømessig og kommersielt, og har gitt Elkem et forretningsområde i milliardklassen og et vesentlig bedre omdømme miljømessig. Dette er effektiv utvikling og bruk av ny teknologi til beste både for samfunn og for utvikling av bærekraftig norsk industri. Dåstøls rolle i dette arbeidet har vært vesentlig for suksessen.

Som pensjonist har han fortsatt ikke sluttet å lete etter gode sirkulære løsninger. Men han satser på at andre tar ballen videre.

- Jeg har de siste par årene fått anledning til å studere nærmere sidestrømmer og biprodukter fra norsk prosess- og mineralindustri. Jeg er overbevist om at det kan ligge skattkister gjemt her med tanke på sirkulærøkonomi, for den som vil lete. For å sitere et gammelt kinesisk ordtak: «Når forandringens vind blåser er det mange som søker ly. Men noen bygger vindmøller!», sier Dåstøl.

Brukes som råstoff

Elkem investerte på 1970 og 1980-tallet betydelige beløp i rensing av støvpartikler i avgassene fra silisiumproduksjonen som et miljøtiltak. Den vellykkede rensingen ga store mengder av avfallsstoffet microsilica, og man fant at dette måtte kunne brukes som råstoff i annen sammenheng. Dåstøl fikk ansvaret for å utvikle salgbare spesialprodukter av microsilica. I alt gikk det med over 300 mill NOK (1985-kroner) til FoU og markedsføring. Utgiftene til selve renseanlegget er da ikke regnet med.

 

Omtrent 300 mulige kommersielle anvendelser

Ca. 300 mulige kommersielle anvendelser av microsilica ble testet. Gjennom Dåstøls målbevisste innsats over mange år benyttes disse produktene nå blant annet til betong, i ildfaste materialer (en materialrevolusjon), til tetting av olje- og gassbrønner og i bygningsmaterialer, blant annet som asbesterstatning.

Microsilica har vist seg å være et særlig nyttig tilsatsmateriale i høyfast betong fordi det forbedrer både utflyting (bedre egnet til pumping) og styrkeegenskaper (erstatter vann og bedrer både krymping og kloridangrep). Det er nå sterkt utbredt som tilsats i betong til f.eks. brokonstruksjoner og høyhus (Øresundsbroen, Storebæltsbroen, Burj Khalifa i Dubai m.fl.).

Prisen blir delt ut i Oslo 26. april på temamøtet «Sirkulær økonomi: Suksesshistorier fra en renere og grønnere prosessindustri»

 

Om Magne Dåstøl

Prisvinneren er født i Finsland, er utdannet metallurg og var ansatt i Elkem i over 45 år, blant annet som utviklingssjef, administrerende direktør og direktør for forretningsutvikling i Elkem Materials.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev