Oppretter tettere bånd mellom NODE og Eyde for å utvikle industrien

Et program for å utvikle og synliggjøre leverandører på tvers av olje- og gass og landbasert prosessindustri er nå i gang. Det grønne skiftet vil øke behovet for teknologi og kunnskapsleverandører til både ny og etablert industri.

- Jeg tror det er veldig mye kompetanse i NODE-bedriftene som ikke er eksponert for Eydes bedrifter, og omvendt, sier Tom Fidjeland, leder av GCE NODE.

GCE NODE og Eyde-klyngen samarbeider om leverandørutviklingsprosjektet, som skal bidra inn i et nyindustrialisert Agder.

Kompetanseheving for leverandør og prosessindustri

En av bedriftene som er med i utviklingsprogrammet er Intelecy, som utvikler kunstig intelligens og læring for maskiner i industrien.  

- Gapet mellom hva som måles og hva som analyseres i prosessindustrien er stort. Tusenvis av sensorer måler kontinuerlig tilstanden på utstyr, prosess og utslipp. Det er i dette volumet av data Intelecy gir innsikt. Ved bruk av blant annet kunstig intelligens vil man finne faktiske sammenhenger og identifisere tiltak som gir en bærekraftig prosessindustri, sier Bertil Helseth, CEO i Intelecy.


Samarbeidsprosjektet gir kompetanseheving både hos leverandør og prosessindustrien. 

- Det gjør oss mer konkurransedyktige og gir økt kunnskap til å møte globale utfordringer på en bedre måte, mener Helseth. 

Les om Intelecy som dro til Silicon Valley for å finne nøkkelrolle hjemme

 

Nye nettverk

Batterifabrikk og det grønne skiftet med krav om fornybar energi og sirkulære prosesser, krever ny teknologi, og kompetanse på prosesser. Mange bedrifter som har servet oljebransjen, bør begynne å se seg om etter nye områder å anvende teknologien på. Det er derfor dette leverandørutviklingsprosjektet er en gunstig plattform for å komme inn i et nettverk med nye kontakter og områder som er mulig å bidra inn i. 

- Vi må komme i dialog med bedrifter. Derfor har vi planlagt flere samlinger. Dette skaper muligheter for å koble leverandører opp mot bedrifter, sier Fidjeland. 

Han tror behovet for leverandører med ny kompetanse kommer til å øke, både for etablerte bedrifter og for ny industri som kommer. 

- Spesielt nye bedrifter som kommer som resultat av det grønne skiftet, vil ha behov for dette, poengterer han.

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev