Hackathon for nye forretningsideer

I løpet av kun 24 timer kom både studenter fra UiA Shift og elever fra SKAP Kreativ Folkehøyskole i Mandal opp med nye ideer for Eyde-klyngens bedrifter under arrangementet Hackathon. 

– Det er i utgangspunktet krevende å jobbe med konseptutvikling, og her har deltakerne kun 24 timer å gjøre det på. Men tidsbegrensningen tvinger virkelig frem noen flotte ideer, og alle har jobbet hardt med både forretningsidé og en kreativ presentasjon, sier Christina Nodeland Larsen, studiekonsulent for masterstudiet UiA Shift.

Intensiv metode

Sammen med SKAP Kreativ Folkehøyskole i Mandal arrangerte UiA Shift et «Hackathon». Dette er en kortfattet og intensiv måte å utvikle nye forretningsideer på, som har sitt opphav i dataprogrammering. Målet er å jobbe frem et presenterbart produkt i løpet av kort tid. Målet for dette hackathonet var å utvikle og presentere løsninger til utfordringer som Eyde-klyngens bedrifter har.

Fire problemstillinger

Deltakerne kunne velge mellom fire forskjellige problemstillinger. Disse var som følger:

· Skape et nytenkende konsept for bedriftsbesøk

· Skape en kampanje som kan øke interessen for å jobbe i prosessindustrien

· Skape et konsept som bygger et positivt og attraktivt omdømme til prosessindustrien.

· Skape en nytenkende løsning for å utnytte spillvarme

Eyde-festival

Blant ideene som ble presentert var sjøbasseng på Bystranda og badstuekompleks på Lista oppvarmet av spillvarme, egen Eyde-festival og en interaktiv utstilling om prosessindustrien.

Daglig leder i Eyde, Helene F. Fladmark, er glad for de kreative ideene som studentene og elevene kom frem til.

 

Ønsker å være synlige for de unge

– Dette er en veldig spennende måte å jobbe på. Prosessindustrien ønsker å være synlige for de unge, og derfor trenger vi deres hjelp. Jeg har lagt merke til at flere av ideene kombinerer områder som tradisjonelt sett ikke har hørt sammen, som turisme og industri. Dette er interessante konsepter som vi vil ta med oss videre, sier Fladmark.

 

Vil fortsette hver høst

SKAP Kreativ Folkehøyskole er en naturlig samarbeidspartner for UiA Shift, da begge jobber med idéutvikling og problemløsning. Tidligere har de jobbet sammen om et såkalt «Sustainathon», som hadde fokus på bærekraftige løsninger.

– Selv om Shift er en mastergrad og vi er en folkehøyskole, så har vi mye til felles. Å kjøre hackathon med reelle problemstillinger fra næringslivet er veldig spennende, og våre elever har hatt det både gøy og lærerikt. En av våre grunnsteiner er kreativitet som et forstadium til innovasjon, noe som kommer godt frem gjennom et hackathon, sier Hanne Christine Seyffarth-Fuglestveit, rektor ved SKAP Kreativ Folkehøyskole.

 

- Et godt samarbeid

Både Skap Folkehøyskole og UiA Shift ønsker å samarbeide videre om lignende arrangementer.

– Dette er et godt samarbeid, hvor vi får lære av hverandre og elever får sjansen til å møte studenter og utveksle erfaringer. Vi skal få til noe lignende sammen med Skap Folkehøyskole hver høst fremover, med ulike næringsklynger som samarbeidspartnere, sier Christina Nodeland Larsen ved UiA Shift.

Gruppene som vant første- og andreplass på hackathonet hadde begge konsepter som utnyttet spillvarme til bruk i aquaponics, en måte å dyrke mat i vann på.

(artikkelen er skrevet av Magnus Nødland Skogedal, kommunikasjonsrådgiver ved UiA)

Meld deg på vårt nyhetsbrev