Få mer kompetanse for en prosessindustri i endring

Etter - og videreutdanningen Industrifagskolen, har oppstart i august for modulene "Bærekraft og forbedringsarbeid" og "Datafangst og beslutningsstøtte".  Her får operatører i bedriftene et viktig faglig påfyll i en prosessindustri som stadig er i endring.

Søknadsfrist er 13.august!

Arbeidslivet er stadig mer krevende, høyteknologisk og digitalt. Derfor tilbyr vi, sammen med fagskolen i Agder, dette studiet for operatører, fagarbeidere eller andre med fagbrev eller svennebrev, eller minimum fem års erfaring. Faget kan tas ved siden av jobb, og gjennomføres nå digitalt på grunn av pandemien. 

I uke 34 starter de to første modulene - Modul 1 og 2.

Modul 1: Datafangst og beslutningsstøtte 

Datafangst og beslutningsstøtte tar for seg hvordan data fra ulike kilder i en produksjonsbedrift kan utnyttes. Beslutningsstøtte ser på ulike kombinasjoner av data, relasjoner mellom disse og visualisering i dashboards som PowerBI.

- Det var veldig interessant og lærerikt, og du treffer folk fra andre bedrifter, sier Paul Johan Thunes-Jensen, operatør ved Nikkelverket, som har tatt både modul 1 og 2 ved Industrifagskolen.

- Arbeidslivet nå blir kanskje litt mer komplisert for mange, så å få litt mer kjøtt på beinet, det er genialt, sier han.  

Se intervjuet med Paul Johan her:

Modul 2: Bærekraft og forbedringsarbeid setter bærekraftsbegrepet i sammenheng med FNs bærekraftsmål og som konkurranseelement. Studiet gir en helhetsforståelse og dypere innsikt for sammenhengene mellom Lean, bærekraft og endring. Studiet viser hvordan bærekraft, forbedringsarbeid og endringsprosesser kan forbedre en bedrifts konkurransekraft og gir studenten større drivkraft til å bidra i utviklingsarbeidet.

Tilbakemeldingene fra tidligere studenter viser at de har vært veldig fornøyd med å delta: 

«Jeg syntes dette studieopplegget er helt fantastisk. En veldig god måte å studere på».
«Setter pris på kvaliteten på kurset. Det har motivert oss mye».

«En god plass for å få startet opp et litt rustent hode, og finne ut om man faktisk ønsker å få seg mer utdannelse, uten å måtte bruke veldig lang tid»

«Mye nyttig å lære. Veldig interessant stoff og mye som kan brukes.»

HR-sjef anbefaler studiet

HR-sjef ved Glencore, Agnete Rieber Mohn, er storfornøyd med Industrifagskolen. Hun har sendt flere av operatører dit, til de ulike modulene de tilbyr.

- Industrifagskolen er viktig for bedriften, men også for operatøren, fordi fremtidens operatører vil ha helt andre måter å jobbe på, sier Rieber-Mohn.

Her kan du se intervjuet med Agnete Rieber-Mohn:

For at flere kan stå i jobben

Endringer i arbeidssituasjonen og større krav til raskere omstilling, gjør at mange trenger faglig påfyll for å stå i jobben. Kompetansereformen i prosessindustrien, med tilbudet om Industrifagskolens ulike fag, skal bidra til dette. Ansatte i bedriften kan utdanne seg i de ulike fagene, mens de er i full jobb. Studiene gjennomføres også desentralisert ute i bedriftene.

 

 

Modulene

Oppstart uke 34  i Modul 1: Datafangst og beslutningsstøtte + Modul 2: Bærekraft og forbedringer

Digital oppstartssamling torsdag 19.aug i uke 33 kl 14-15.30 med informasjon om studiet, hva det vil si å være nettstudent, opplæring og hjelp i ulike digitale verktøy etc. Det vil bli tatt opptak av dette som blir tilgjengelig for de som ikke kan på dette tidspunktet.

 

Dato samlinger Modul 1 (kl 12-15.30):

 • Uke 34: Tors 26.aug
 • Uke 36: Tors 9.sept
 • Uke 38: Tors 23.sept
 • Uke 39: Tors 30.sept
 • Uke 41: Tors 14.okt
 • Uke 42: Tors 21.okt
 • Uke 44: Tirs 2.nov
 • Uke 44: Tors 4. nov

Følgende er stedbaserte samlinger, kl 9-15, oppmøte 08.45:

 • 21.okt: Fagskolen i Grimstad eller Kristiansand (bruk av PowerBI)
 • 2.nov: På Mechatronics Innovation Lab (MIL) i GrimstadDatoer nettbaserte samlinger Modul 2 (kl 12-15.30):

 • uke 34: ons 25.aug
 • uke 36: ons 8.sept
 • uke 38: ons 22.sept
 • uke 39: ons 29.sept
 • uke 42: ons 20. okt
 • uke 44:  ons 3. nov

Varighet pr nettsamling: 3,5 time

Dette er de andre modulene, som har oppstart andre tidspunkter:

Modul 3: IT-verktøy, kommunikasjon og økonomi

Modul 4: Effektiv produksjon og vedlikehold

Modul 1 og 2 har oppstart uke 34. Modul 4 har oppstart uke 45. Modul 3 i 2022.

 

Les mer her

Kontakt: hilde.hovland@fagskoleniagder.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev