Batteriwebinar: - Det er stort potensiale for felles verdiskaping gjennom samarbeid

Norge, Sverige og Finland har tilgang til batteriers råmaterialer og materialproduksjonen i batterienes verdikjede. En ny batteriindustri kan bygges på eksisterende fornybar energi, som vil gi batterier det minste klimafotavtrykket. I webinaret som The Nordic Battery scene arrangerte torsdag, kan du få med deg hvilke ressurser og aktiviteter som finnes i både Europa og Norden på dette området.

- Eyde-klyngen jobber aktivt i «The Nordic Battery Scene» gjennom flere av sine prosjekter, spesielt BATMAN-prosjektet  og via sin rolle som sekretariat i Battery Norway. Et tettere nordisk samarbeid rundt batteriverdikjeden vil hjelpe både Norge og Norden, samt Europa for øvrig, til å ta en sterk posisjon i verdens batterimarked. Det er stort potensiale for felles verdiskaping gjennom samarbeid på  områder som går på for eksempel teknologi, kompetanse og bærekraft, hvor de nordiske landene tradisjonelt er sterke sammenlignet med andre deler av verden, sier Steinar Åsmund Fagervoll, som er prosjektleder i Eyde-klyngen innen batteriverdikjeden.

Webinar om den nordiske batterisamarbeidet

 Næringsminister Iselin Nybø, Automotive OEM, batterymaterialprodusenter og nordiske battericelleprodusenter deltok torsdag på seminaret til The Nordic battery scene. 

Se webinaret her

Oversikt over aktiviteter

Her kan du få innblikk i hvordan den europeiske batterialliansen, Business Sweden, Business Finland og Innovasjon Norge gjør det mulig for nordiske bedrifter å få innovasjonene deres på markedet. Ulike ledende bedrifter gav under webinaret en kort oversikt på status for deres aktiviteter og prosjekter. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev