- Vi må gi tilbake

Regenerativ er å kunne holde seg i gang ved å stadig fornye seg, og skape ny verdi uten å forbruke mer. Eyde Tenketank ønsker at både prosessindustrien og Agder generelt skal ha dette som mål i årene som kommer.

- Verden står overfor enorme problemer relatert til ressursutnyttelser og utslipp. Dette handler ikke bare om å bli litt mer miljøvenlig, det handler på lang sikt om vår overlevelse som et velfungerende og levedyktig samfunn. Til syvende å sist betyr dette at absolutt alle må bidra som best de kan for å stoppe at dette fortsetter. Men ikke nok med det, vi må også bøte på den skade vi allerede har påført oss selv og økosystemene rundt oss. Vi må reparere, vi må skape det på nytt, vi må regenerere, sier Gunstein Skomedal i Eyde Tenketank.

- Bærekraft er ikke lenger nok

Under en parallellsesjon på Agdermøtet på Hunsfoss Næringspark tirsdag denne uken, lanserte Eyde-klyngens Tenketank ideen om at industrien ikke bare må ha som mål å være bærekraftig, men også at den må være i stand til å regenerere, gjenskape, seg selv.

Tittelen på konferansen var bærekraftig vekst. Men bærekraft er ikke lengre nok, skal vi tro denne gjengen. Vi må være regenerative - både i bedriftene og på Agder generelt i årene som kommer.

Bygge opp igjen

- Hvorfor er vi opptatt av det? Vår industri globalt står sentralt både når det kommer til ressursutnyttelse og utslipp, og de negative konsekvenser dette påfører natur og samfunn. Og vi skal selvfølgelig gjøre vårt for å redusere dette så mye som mulig. Men vi tenker at dette på langt nær er nok. Vi må, gjennom våre bedrifter, vår måte å gjøre forretning på (og tjene penger) være med på å bygge opp igjen det vi har vært med på å ødelegge. Et konkret eksempel er CO2-utslipp, der vi må sørge for at vi ikke bare stopper med det, men kan være  med på å få til karbonfangst, bruk og lagring. Men dette gjelder ikke bare CO2. Det gjelder alle molekyler, materialer, organismer, økosystemer, mennesker og samfunn. Og det krever bredt samarbeid på tvers av tradisjonelle sektorer og landegrenser. Alle må bidra! Derfor ønsker vi å spre disse ideen til bredere forsamlinger som på Agdermøtet, sier Skomedal.

Ingen fasit

Tenketanken leverer på ingen måte en fasit på hva som er den riktige veien videre, og hvilke handlinger som kreves. Men de ønsker å plante et frø, en ide, og skape en diskusjon blant aktører i regionen på hvordan dette kan brukes når vi velger hva Agder skal bli.

I 2030 skal Agder være (nær) fullelektrisk. Da har vi i stor grad fjernet de største utslippskilder.

- Da er det naturlig at vi etterhvert tar det et skritt videre, absorberer utslipp og avfall, blir mye mer effektive i areal og ressursutnyttelse, og sørger for at vi skaper et Agder som gir tilbake til hver eneste innbygger og naturen rundt oss, poengterer Skomedal.

Meld deg på vårt nyhetsbrev