Strategisamling og årsmøtet er avlyst inntil videre

I lys av den nye situasjonen hvor myndighetene i sterkere grad oppfordrer til å minimere risiko ved sammenkomster, og også mange av bedriftenes egne retningslinjer som nå innfører restriksjoner på møtevirksomhet på grunn av Corona-viruset, så har vi bestemt at vi avlyser arrangementet onsdag og torsdag.

Vi kommer tilbake med en digital løsning på hvordan vi kan avholde årsmøtet! 

 

Dette er på agendaen: 

Felles toppledersamling GCE NODE og Eyde-klyngen:

Green Outlook – hva betyr EUs nye grønne plan, hva ligger i grønn finansiering og grønn forretningsutvikling? Hvordan imøtekomme risiko og muligheter i grønn omstilling?

Vi ønsker å løfte disse problemstillingene i et felles topplederforum for bedriftsledere og nøkkelpersoner i GCE NODE og Eyde-klyngen. Disse trendene møter alle bedriftene, men på ulikt vis. Usikkerheten er større, men mulighetene er også der. Hvordan møter vi disse?

Det skulle vært innledninger og kommentarer ved Paal Frisvold, EU-ekspert, tilknyttet Avfall Norge, Helge Aasen, styreleder Norsk Industri, Geir Bergskaug, adm.dir Sparebanken Sør, Tine Sundtoft, fylkesrådmann i Agder, Eirik Bergsvik, adm.dir MH Wirth, Grethe Hindersland, verksdirektør Alcoa Lista. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan vi gjør dette. Eyde-klyngens strategisamling og årsmøte:

Eyde-klyngen er i 2020 inne i en ny fase. Klyngen er en moden klynge, som har oppnådd nasjonal og europeisk status som motor for bærekraftig vekst i prosessindustrien. Tiden er inne for å sette mål for neste femårsperiode. Styret inviterer årsmøtet til dette.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev