Scanner tidstyvene med QR-koder

Mange bedrifter har sett nytteverdien av et godt digitalt system under korona-pandemien. Bedriften Telaris PCS AS mener de kan hjelpe til med å fjerne tidstyver med et skreddersydd og skybasert digitalt system.

 

- I enhver nedgangstid begynner bedrifter å se på hvordan de kan minimere risiko, sier daglig leder Roy Jørgensen i Telaris.

 

Bedriften som lager skybaserte løsninger, ser at det er mange like utfordringer rundt om i prosessindustrien og olje - og gassbedriftene, spesielt nå under Covid-19. Viktigheten av å digitalisere den kompetansen som er i selskapet og de ulike prosessene blir essensielt for kvalitetssikring og effektivisering.

 

Fra manuelt til digitalt

- Mange gjør ting manuelt som de kan gjøre digitalt, fortsetter Jørgensen, som innehar en variert bakgrunn både fra byggindustri og olje - og gassbransjen. Jørgensen er sammen med Øyvind Selbek en av gründere bak Telaris.

 

Telaris PCS AS var et av selskapene som bidro til Eyde Kompetanseløft og Selbek holdt et innlegg på digitaliseringssporet «Optimalisering og digitalisering av vedlikeholdsprosesser».

Se Kompetanseløft 2020 her

 

Verdiene i dataene

Telaris sitt fokus på QR-merking fikk fart med Johan Sverdrup-prosjektet hos Nymo i 2015. Ved merking av alle relevante deler i produksjonen, fikk prosjektet total kontroll på over 21 000 taggede objekter, håndtering av over 4000 arbeidspakker, samt sporing og gjennomføring av over 235 000 oppgaver.

 

- Verdiene ligger i dataene, forteller Jørgensen, som er opptatt av å visualisere for alle i bedriften hvordan prosessen er, og hvor eventuelt flaskehalsene skjuler seg.

 

Med QR-merking kan man ved bruk av mobil eller nettbrett få opp all relevant informasjon for en kvalitetssikret prosjektgjennomføring. I denne merkingen du putte all informasjon du ønsker, og klistrelappen kan fortelle alt fra produksjon, installasjon og vedlikehold.

 

- Systemet kan brukes overalt, poengterer Jørgensen.

https://www.youtube.com/watch?v=VPvUgnVTNV8&feature=youtu.be

 

Lager systemene hos kunden

- Vi kartlegger alltid kundens produksjon i detalj og setter oss inn i alle nødvendige prosesser for å best mulig kunne tilpasse leveransen og derav levere et skreddersydd system, forteller Selbek.

Telaris jobber i dag på flere områder med kjente kundenavn innen olje- og gassnæringen, bygg/anlegg og andre prosjektkunder.

- ERP-systemet som Telaris har utviklet, er relativt universelt i bunnen og kan enkelt tilpasses andre bransjer. Selskapet er i gang med en større sondering i forhold til nye markeder fremover, både i Norge og i utlandet, forteller Selbek.

- Telaris er modulbasert med funksjonaliteter som kan tilpasses kunders behov og det er derfor gjennomgang av kunders prosesser er en viktig del av leveransen. Da får Telaris best forståelse for behovet, og kundene og sluttbrukerne får forankret eierskap til systemene, fortsetter Selbek.

 

Det første systemet utviklet de for industrikonsernet OneCo. Nymo er også en stor kunde.

- Vi er lille Telaris med de store kundene, sier Jørgensen.

 

Lang og bred erfaring

Telaris er en skybasert tjeneste som virker på alle enheter via en nettleser. De 11 i bedriften har ulik fagbakgrunn, og kan derfor levere en tjeneste fra A til Å. Fra tegnebord til ferdig system. Med lang erfaring både fra båt - og byggebransje, olje - og gass, tar de systemene nå videre i prosessindustrien. Hvordan ny teknologi kan bidra til å løfte produktiviteten, er et område Telaris jobber med.

- Du kan ikke fikse nye problemer med de samme gamle verktøyene, er mantraet til Telaris.

- Men vi må tilpasse systemet til det som er der. Vi utvikler det sammen med kunden, sier Jørgensen, som ser frem til å ta del i Eyde-klyngen.

- Det er så mye spennende som skjer her. Vi ønsker å bidra til den utviklingen som er på vei, tilføyer han.

Meld deg på vårt nyhetsbrev