Opptatt av lokal forankring

SafeClean satser offensivt med nyetablering i Risvika i Sola kommune, og markerer et nytt kapittel for en enda grønnere industri.

Sola kommune har lenge vært sentral for olje - og energisektoren på Vestlandet, og fra andre halvdel av 2021 skal SafeClean sette sitt miljøavtrykk her, sammen med andre spennende samarbeidspartnere.

- Vil passe godt inn

- Det er på en lokasjon våre tjenester vil passe godt inn, og dialogen med Stavanger Havnevesen har pågått over tid. De har vært både foroverlent og dyktige som tilretteleggere, og prosessen har vært god. Det SafeClean gjør, handler om å skape god sirkulærøkonomi på en bærekraftig måte. Vi renser for eksempel produksjonsutstyr for en rekke bransjer, slik at utstyrets effektivitet og brukstid øker. Samtidig utfører vi dette på en måte som garanterer for personell-sikkerheten – og våre kunders miljøavtrykk går ned. Det er en uslåelig kombinasjon som flere og flere oppdager, forteller markedsdirektør Geir Kvalheim i en pressemelding.

 

Utviklet teknologi for lavutslipp

- Vårt kompetansemiljø har over tid utviklet teknologi for lavutslipp som vi ønsker å ta med oss til Risavika – som en base der for nye muligheter. Dette med utslipp utgjør en stor del av våre kunders miljøregnskap, og vår metode for å håndtere dette – samt sørge for å redusere utslippet betydelig - er aktuelt for flere og flere, supplerer Jon Refsnes, partner i SafeClean.

SafeClean har allerede mange kunder i dette området. 

Enda mer kortreist kompetanse

De ser også at det å etablere enda mer kortreiste kompetansetjenester vil kunne skape god synergi med alle de jobber med. SafeClean har holdt på i over 18 år, og med hovedkontor i Kristiansand, er de godt vant med å jobbe med ulike lokasjoner – på tvers av fagmiljøer.

De ser også muligheter i at olje- og energibransjen har tøffe tider.  SafeClean jobber helt bransjeuavhengig fordi deres kjernekompetanse handler om bærekraftige rensemetoder – og de ser at det finnes masse erfaringskompetanse som kan brukes på tvers av fag.

Nye synergier

- Vi er opptatt av lokal forankring som betyr kortere vei til våre tjenester. Samtidig ser vi at miljøene som finnes her kan gi helt nye synergier – på tvers av bransjer. Vi opplever stor interesse allerede fra aktører i Risavika – og mye av dette handler nettopp om kortreiste løsninger som igjen betyr god bærekraft. Vi er også godt kjent med at det jobbes knallhardt med å gjøre Risavika/Tananger mer tilgjengelig for flere bransjer og fag. Noen av de tjenestene vi tar med oss er en stor bredde revisjonsstans-tjenester som gassfriing, ulike renseprosesser, håndtering av slopvann on-site, optimalisering av utslipp til sjø under revisjonsstans. I tillegg tilbyr vi behandling av spesialfraksjoner som NORM, kvikksølv og pyroforiske materialer, tilføyer Refsnes.

- Vi er et offensivt kompetansemiljø, og kommer til å forsterke ytterligere når vi etablerer oss i Risavika – og er allerede i posisjon for å tiltrekke oss nye kompetansepersoner også her», avslutter markedsdirektør Geir Kvalheim i SafeClean.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev