Nytt tilskudd i Eyde-klyngen

Tonje Holand Salgado er Eyde-klyngens nyeste ansikt. Hun skal jobbe med digital utvikling og gleder seg til å bli bedre kjent med bedriftene. 

Marianne Brandett gikk over i ny jobb som produksjonssjef i Hydro Vigeland. Tonje Holand Salgado skal i første omgang overta hennes arbeidsoppgaver med fokus på digitalisering. Hun skal også være ansvarlig for to arbeidsutvalg: Automasjon og vedlikehold. Med utdanning i teknisk kybernetikk og erfaring fra IT-bransjen innen flere fagområder og bransjer,  skal hun fokusere på bruk av teknologi i prosessindustrien.

Positivt overrasket

- Jeg er positivt overrasket over fokuset bedriftene i Eyde-klyngen har på å tenke innovative løsninger, selv om de har noen barrierer, for eksempel med utenlandske eiere og ekstreme forhold i produksjonen, sier Holand Salgado.

Hun hadde relativt lite kjennskap til prosessindustrien da hun ved en tilfeldighet kom i prat med Eyde-klyngens daglige leder, Helene Falch Fladmark.

Holand Salgado fortalte om sitt engasjement i TEDxArendal og var positivt overrasket over å møte så mange spennende leverandører på Sørlandet. 

Åpnet seg et stort bilde

- I TEDxArendal åpnet det seg et stort bilde av spennende prosjekter, og alle de gode initiativene er ofte knyttet opp til miljøet i havet og flettet inn i hverandre. Det gav meg noe å jobbe på tvers på denne måten. Da jeg møtte Helene (Falch Fladmark) og fortalte om dette, og hun fikk vite om bakgrunnen min, åpnet det seg en mulighet da Marianne Brandett sluttet, sier hun.

Holand Salgado syntes Eyde-klyngen hørtes spennende ut, og relevant i forhold til hennes totale erfaringsbakgrunn. Å være med på å påvirke til samfunnsansvar, synes hun gir jobben i Eyde-klyngen en fin mening.

Digital forvirring

- Her kan jeg kombinere utdanningen min med mine tidligere jobberfaringer. Jeg synes det er positivt at det blir samarbeidet på tvers av bedriftene for å øke kompetansen. Jeg håper verden er i endring. Vi må ha en endring. Jeg tror det blir lønnsomt etterhvert å legge miljøet inn i regnskapet, sier Holand Salgado.

Hun ser det er flere som trenger mer forståelse for hva digitalisering egentlig er. Det er et begrep som kan tolkes ulikt. Hun håper bedriftene kan se hvor mye verdi som ligger i data, og hvor mye de kan spare om de får innblikk i dette - om de bruker datamaterialet og ny teknologi riktig. 

Like vanskelig i alle bransjer

- Den digitale transformasjonen er like vanskelig i alle bransjer. Det er en total endring i hvordan man jobber, og benytter verktøy og systemer. Det kan være nyttig å lære av hverandre på tvers av bedriftene og ulike fagområder, sier Holand Salgado som for øvrig møtte sin første digitale utfordring første dag på kontoret - hun fikk ikke logget seg inn på PC-en. 

Første dag på jobb er den samme enten du er digital bevandret eller ikke.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev