- Lettere å drive forebygging enn etterforskning

Agder politidistrikt inviterer næringslivet inn for å vise hvordan bedriftene enkelt kan beskytte seg mot nettkriminalitet.

Det er andre gang Agder politidistrikt tar initiativet til et slikt seminar.

- Vi håper å treffe de rette bedriftene. Spesielt ønsker vi å ha fokus på de små og mellomstore bedriftene. Vi vil ha fokus på hvordan vi kan lære av andres erfaringer, sier politiets næringslivskontakt Cathrine Fossnes i Agder politidistrikt.

Kripos kommer

18.mars inviterer hun næringslivet inn til et halvdagsseminar om datakriminalitet og økonomisk kriminalitet knyttet opp til lokalsamfunnet. Alle de regionale politidistriktene oppfordres til å holde et slikt seminar i etterkant av det nasjonale seminaret til Politiets Nasjonale cyberkrimcenter i februar. 

På seminaret vil PST presentere årets trusselvurdering. Det blir også besøk fra Politiets Nasjonale cyberkrimsenter og Kripos.

Vanskelig å etterforske

- Vi har 60-70 plasser og det begynner å fylle seg opp nå, sier Fossnes.

Økonomisk kriminalitet og datakriminalitet kan være veldig vanskelig å etterforske og krever mye ressurser. Det er derfor politiet vil komme i dialog med næringslivet for å minske sjansene for at slike ting skjer. Det er mange høyteknologiske bedrifter her i regionen og mange bedrifter som er i fare for å bli offer for datakriminalitet.

- Det handler om at bedriften kjenner sine verdier og sin sårbarhet. Og vet hva som er trusselen. Det er lettere å forebygge enn å etterforske disse sakene, presiserer hun. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev