Korona-krisen har ennå ikke stoppet bedriftene i Eyde-klyngen

Bedriftene i Eyde-klyngen er ennå ikke mye preget av korona-krisen, men mange må jobbe hjemmefra på grunn av restriksjoner og skolebarn hjemme, og det er stor usikkerhet om hvordan situasjonen fremover vil påvirke bedriftene. Dette kom frem under det digitale årsmøtet i klyngen mandag 23.mars.

Det var naturlig nok korona-krisen som preget årsmøtet som for første gang ble holdt i den digitale videokonferanseplattformen Zoom. Årsmøtet som egentlig skulle avholdes på Strand Hotel Fevik 12.mars, ble heller holdt som en videokonferanse med mange deltagere. 

Opprettholder aktiviteten

- Eyde-klyngen ønsker fortsatt å opprettholde aktiviteten til tross for dagens situasjon, sier daglig leder Helene Falch Fladmark.

- Vi vil følge vedtatt årshjul, men tilpasse til situasjonen. Eyde-klyngens formål er jo samhandling, og det vil vi fortsette med, men vi gjør det digitalt. Samme dag som årsmøtet, gjennomførte vi en kort digital workshop. Nå skal vi utvikle og formidle webinarer og kompetansetilbud til bedriftene, og gjennomføre og utvikle digitale måter å drive Eyde kodeknekking, tilføyer hun

Fortgang i prosjektutviklingen

Vi vil fortsatt være en pådriver for forskning og innovasjon, og etablere en kobling mellom relevante bedrifter, FoU-miljøer og kople disse til finansieringsmulighetene som nå kommer fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og andre.

- Det er viktig å komme i gang med prosjekter som kan bidra til å holde hjulene i gang. Dette kan være særlig viktig for de mindre leverandørbedriftene, sier Fladmark.

Hun presiserer at det også er viktig å være en pådriver for at også langsiktige utviklingsløp ikke tapes av syne i dagens situasjon. Eyde-klyngen vil fortsette å være en pådriver for å bidra til en langsiktig grønn omstilling innen batteri og  sirkulærøkonomi.

Gir myndighetene råd

- Vi overvåker situasjonen blant medlemsbedriftene. Det er viktig for å kunne gi lokale, regionale og nasjonale myndigheter god innsikt i hvordan krisen treffer bedriftene, og hvordan de kan bidra til å sikre arbeidsplassene og verdiskapingen, informerer Fladmark.  

Eyde-klyngen opprettholder derfor god kontakt med både regionen, Stortinget, Regjeringen, og samarbeider tett både med virkemiddelaktørene og organisasjoner som NHO og LO for å sikre bedriftenes behov. 

- Vi vil også være mer synlige utad enn vanlig og kommunisere på vegne av bedriftene i klyngen, tilføyer hun. 

Ny styreleder

Jorunn Skofteland Gislefoss går av som styreleder og Helge Aasen trer inn som ny styreleder, i en noe spesiell tid med tanke på alle konsekvensene av korona-krisen. 

- Vi er inne i en veldig spesiell tid som sikkert er skremmende for mange. Vi har tidligere vært gjennom finanskrisen som var alvorlig, men dette er noe annet.

Vi er virkelig inne i ukjent terreng nå, men det har ennå ikke hatt stor innvirkning på prosessindustrien, sier Helge Aasen, ny styreleder for Eyde-klyngen.

Han tror de store konsekvensene er rett rundt hjørnet.

- De har nå først og fremst rammet hotell, restaurant og reiseliv, men vi må forvente en generell nedgang i etterspørsel etterhvert som dette utvikler seg. Vi vil nok se nedgang i etterspørselen ganske snart, og da vil vi se hvor alvorlig det blir. Jeg tror det blir et par tøffe kvartaler nå, sier Aasen.

Prøve å bistå bedriftene

Eyde-klyngen vil prøve å bistå bedriftene så godt vi kan. 

- Vi må prøve å lære av hverandre og være en arena for kommunikasjon. Om nødvendig må vi prøve å flytte rundt på folk og bruke tiden fornuftig, sier Aasen, som er opptatt av at vi finner fleksible ordninger.

Han ser at det nå blir enda viktigere å lære å jobbe mer digitalt. 

Må kunne flytte seg over kommunegrensene

At noen kommuner begynner med egne regler for å stoppe folk å vandre over kommunegrensene, ser han på med stor skepsis. Da vil mange bedrifter slite med å ha nok folk i arbeid. 

At bankene tar grep, haster, mener han. For noen bedrifter kan det være for sent å få finanslettelser, da de står i fare for å gå konk før dette blir iverksatt. Aasen, som også sitter i styret for Norsk industri, informerer at de har sett på modellen til Danmark, hvor bedrifter har fått direkte økonomisk finansiering. Dette kan være en mer gunstig ordning for å unngå at bedrifter går konkurs. 

- Dette er helt surrealistisk. men vi må trøste oss med at det kommer til å snu. Vi må nå bruke Eyde-klyngen for det som det er verdt, poengterer han. 

- Påvirkningen fra Eyde-klyngen har vi har sett er der, og den må virkelig benyttes sterkere nå, tilføyer han.

 

Les mer her om tiltak som er satt i gang: https://www.eydecluster.com/no/aktuelt/2020/korona-krisen-disse-tiltakene-er-satt-i-gang-for-naeringslivet/

 

Det nye styret

Det ble godkjent et nytt styre på årsmøtet. Slik ser det nå ut:

Styreleder: Helge Aasen (ekstern/uavhengig) 

Styremedlemmer (ikke på valg):

Agnete Rieber-Mohn (Glencore Nikkelverk)

Trond Kiledal (Necto)

Agnes Norgaard (Agder LO)

Nye styremedlemmer: 

Erik Bergsmo (Elkem) 

Kristin Vallevik (Handelshøyskolen UiA) 

Grethe Hindersland (Alcoa) 

Vararepresentanter:

Ole Harald Mykland (Hydro Vigeland) 

Heine Østby (3B) 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev