Kommer med smarte systemløsninger

Når industrien skal omstille seg til mer bærekraftig drift, er Tratec Halvorsen i Kvinesdal der med sine smarte systemløsninger. 

Selv får de mye av sin energi fra bedriften Eramet som ligger vegg i vegg. Gjensidig utnyttelse av hverandre, er sirkulærøkonomi i praksis.  I fjor meldte Tratec Halvorsen seg inn som medlem av Eyde-klyngen for å få enda bedre innblikk i hvilke utfordringer som finnes for bedrifter som skal omstille seg. 

Burde få ut mer energi

- Poenget med vårt medlemsskap i  Eyde-klyngen er å tilføre kunnskap som gjør at vi utnytter energien bedre. I den grønne bølgen burde vi få ut mer waste-gassvarme fra smelteverkene, sier administrerende direktør, Frode Olsen.

Tratec Halvorsen er kort fortalt en multidisiplin leverandør av teknologi til både offshore, energi, og prosessindustri. Bedriften ligger strategisk til midt mellom Stavanger og Kristiansand, og har et stort marked i begge byer.

Blådress og kjeledress

- Vår teknologi er spesialisert mot trykkutstyr, kjeler, prosessutstyr, gassturbiner og varmegjenvinning. Vi har veldig mange flinke folk i regionen på dette. Vi er heldige der, sier administrerende direktør, Frode Olsen. 

- Vi sier at her har vi to dresser - blådress og kjeledress, sier Bjørn Helleren, markedssjef i Tratec Halvorsen.

Tratec Halvorsen ønsker å hjelpe industrien med problemstillinger. De ser at det har stor verdi å møtes på tvers på både årsmøter og andre samlinger for å få innblikk i hva prosessindustrien har som utfordringer. Et eksempel på en energi-smart løsning, er fiskeoppdrettsanlegget som har kommet bokstavelig talt i kjølvannet av prosessindustribedriften Eramets spillvarme.

Energisamarbeid

- Slike ting gjøres det for lite av, mener Olsen, som ser at det var enklere og mindre byråkrati å forholde seg til før i tiden da industrieierne var lokale. Med utenlandske eiere kan det være mer komplisert å få til et samarbeid.

Ved å være medlem av Eyde-klyngen, og del av et samarbeidsklima, ser han at det er større mulighet til å se ulike industrisystemer og finne løsninger på hvordan de kan bli mer energieffektive - eller hvordan de kan legges om til elektrisk drift. Og samtidig tenke hvordan man kan få til energisamarbeid både på tvers av bedrifter, men også internt i bedriften. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev