Her er en fin julepakke til deg, fylt med kompetanse

Her får du hele Kompetanseløftet 2020, delt opp i de ulike seansene. 

Eyde Kompetanseløft 2020 - Starten

 

Digitalisering del 1 - aktiv bruk av digitale verktøy

 

Digitalisering del 2 - autonome kjøretøy

 

Digitalisering del 3 - Design av produksjonscelle og muligheter med digital tvilling

 

Digitalisering del 4 - beslutningsstøtte og AI 

Bærekraft del 1 - Grønn spesialisering

 

Bærekraft del 2 - energi

 

Bærekraft del 3 - CO2 

 

Bærekraft del 4 - sirkulærprosjekter til inspirasjon

 

Sikkerhet del1 - sikkert arbeid

Sikkerhet del 2- støy og utslipp

Sikkerhet del 3 - informasjonssikkerhet

Sikkerhet del 4- sikker transport

 

Avslutning

Meld deg på vårt nyhetsbrev