Industry
Industry

European Green Deal: Gir muligheter men også en risiko

European Green Deal (EGD) er kanskje den mest omfattende pakken av EU-tiltak som industrien i Norge noensinne har stått overfor. For industrien i Norge representerer avtalen muligheter, men gir også risiko på en rekke områder.

- Overordnet så fremstår EGD som en pakke der oppsidene for Norge er mye større enn nedsidene, dette fordi grønn vannkraft og langvarig og godt miljøarbeid gir en reell gevinst. Likevel, risikoene er der, for eksempel at norsk industri og næringsliv generelt er for sene med å oppfatte rekkeviddene av de forslagene som ligger der og ikke posisjonerer seg godt nok relativt til EU-land med like forutsetninger som oss, eksempelvis Finland og Sverige, sier Stina Torjesen, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.

Prosess21 har nylig lansert en rapport som beskriver European Green Deal og hva den innebærer for norsk prosessindustri.

- Prosessindustrien må kompensere

- Norge og prosessindustrien må kompensere for at vi ikke er med i de avsluttende formelle beslutningsprosessene ved å bidra med eksperter og engasjement i mye tidligere faser. Her skjer det mye, men det må bli mer systematikk og ressurser tilgodesett for dette arbeidet. I vår forskning på EU ved UiA studerer vi for eksempel utviklingen av nye reguleringer på batterifeltet, det er helt tydelig at de sentrale føringene legges tidlig i prosessen, og på tidspunkt der eksperter og andre aktører kan aktivt bidra med forslag. Her har Norge fortsatt mye og gå på, prosessindustrien selv kan øke sitt engasjement og deltakelse, men kan også etterspør høyere en sterkere rolle fra staten, mener Torjesen. 

Gi et kunnskapsgrunnlag

Prosess 21 ønsker i den ferske rapporten om European Green Deal (EGD), å gi et kunnskapsgrunnlag som gir en oversikt over viktige initiativer for norsk industri, og å beskrive hvordan det er mulig for bedriftene å arbeide inn mot EGD. Samtidig ønsker de å kartlegge hva norsk prosessindustri oppfatter som vesentlig, hvordan den arbeider med EGD og hvordan den ønsker at norske myndigheter skal bidra for å fremme norsk industris interesser overfor EU-institusjonene.

 

Krever investeringer

Industrien i Norge er opptatt av saker under EGD som påvirker rammebetingelser for utslipp og tilgang til kraft og råvarer til konkurransedyktig pris. Norges, og EUs, forsterkede klimamål vil kreve betydelig forsknings- og innovasjonsinnsats samt investeringer for å implementere mer klimavennlige løsninger i eksisterende industrianlegg.

Derfor er prosessindustrien opptatt av saker under EGD som påvirker tilgangen til kapital, herunder rammeverket for bærekraftig finans, tilgang til EUs programmer og virkemidler samt ommende EU-revisjon av statsstøtteregelverket. Prosess21s ekspertgrupperapporter om henholdsvis produktutvikling, sirkulærøkonomi og entreprenørskap omtaler en rekke forretningsmuligheter som følger av overgangen til lavutslippssamfunnet.

Les hele rapporten her

Meld deg på vårt nyhetsbrev