Etter koronakrisen: Vil få EU på beina igjen med CCS-prosjekter

Northern Lights Project of Common Interest (PCI) har sendt et notat angående den positive deltagelsen i CCS (karbonfangst - og lagring), som del av en gjenoppbyggingsplan for EU etter korona-pandemien. Returkraft og Eyde-klyngen deltar i dette nettverket. 

Equinor, Shell og Total annonserte 15.mai at de har bestemt seg for å investere i Northern Lights løsning for transport og lagring. Avgjørelsen om å investere, er knyttet til en sluttfinansiering av norske myndigheter og et grønt lys fra EFTA Surveillance Authority (ESA).

Inviterer med andre bedrifter

Eyde-klyngen er en del av nettverket Northern Lights PCI. Dette bedriftsnettverket utgjør et felles europeisk tiltak for CO2-transport - og lagring, og dette kvalifiserer andre medlemmer av Eyde-klyngen til å delta i CEF-prosjekter (Connecting European Facilities).

Returkraft  fikk nylig støtte (3,75 millioner kroner) av Gassnova til et Climit-demo program for et  CCS-infrastrukturprosjekt i Kristiansand, og bedriften deltar også i Northern Lights CEF project of Common Interest (PCI) for å finne sikre løsninger for CO2-transport. 

- Vi har et samarbeid med Kristiansand Havn, og vi håper også andre medlemmer av Eyde-klyngen vil ta del i dette prosjektet, sier Odd Terje Døvik, administrerende direktør i Returkraft. 

Les mer i Fvn.no: https://www.fvn.no/nyheter/okonomi/i/WbEykQ/Returkraft-far-millionstotte-til-plan-for-karbonfangst

Døvik peker på fordelene ved å være del av Projects of Common Interest (PCI) når en skal søke om EU-midler og internasjonalt samarbeid. 

-  CCS er en måte å tjene penger på etter oljen. Alt peker på at Norge vil lykkes i dette, med økonomien og teknologikompetansen som olje-nasjon, sier Døvik. 

- CCS er en god mulighet for Norge å skape viktige bærekraftige verdier, basert på den eksisterende oljefokuserte ekspertisen og infrastrukturen. I tillegg vil det å lage en robust CCS-løsning gjøre det mulig for landbasert industri  å gjøre en endring til en mer bærekraftig industri, sier Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre.  

 

Plan for gjenoppretting

Northern Lights PCI-partnerne peker på tre hovedmål: 

  • CCS er en utprøvd teknologi, som er nødvendig for å dekarbonisere og sikre europeisk industri og jobber i et lavkarbon-samfunn. 
  • Industrielle prosjekter som sammen skaper Northern Lights PCI, har et ekstraordinært potensiale for å redusere europeisk CO2-utslipp og skape og beskytte tusenvis av arbeidsplasser. 
  • Northern Lights PCI-partnere er klare til å raskt iverksette, når de er gitt den rette politiske og finansielle rammen.  


Les mer i "CCS and the EU COVID-19 Recovery Plan"

- En unik mulighet

 Følgende sitat fra notatet peker på at CCS kan ha en nøkkelrolle i den europeiske grønne økonomiens oppsving etter korona-pandemien:

"Europe is facing an unprecedented socio-economic crisis due to the COVID-19 outbreak, whose real impact is still to unfold. As the EU seeks solutions to reboot the economy and lead Europe out of the recession, we are presented with a unique opportunity to put the fight against climate change at the centre of the economic strategy. Carbon Capture and Storage (CCS) projects that can rapidly move into implementation should be considered in any economic recovery plan, due to their capacity to deliver quickly in terms of jobs and economic growth while delivering on the EU emission reduction targets."

En utprøvd teknologi 

I følge notatet er CCS en utprøvd teknologi, som er nødvendig for å oppnå EU´s klimanøytralitet. 

CCS har et stort potensiale i utslippsreduksjon, og det hindrer CO2 fra å bli sluppet ut i atmosfæren. CCS-teknologien er utprøvd og er også kommersielt tilgjengelig i dag. 

Opprettholder produksjonen

CCS kan hjelpe til med å sikre eksisterende industriell aktivitet og arbeidsplasser på samme tid som den dekarboniserer økonomien. I følge rapporten, kan CCS spille en vesentlig rolle i å dekarbonisere europeisk økonomi, samtidig som den skal opprettholde produktiviteten, både gjennom å fange CO2 sluppet ut fra industrien og  gjennom produksjon av ren hydrogen for transport, varme og strøm. 

Ren hydrogen

CCS støtter en ren hydrogen - og sirkulærøkonomi. I dag kommer rundt 70 prosent av hydrogenproduksjonen fra naturlig gass - om den er dekarbonisert med CCS, vil det akselerere oppbyggingen av en ren hydrogen-verdikjede. 

Utviklingen av apparatet og transportløsninger rundt CO2-fangst, kan få farten opp for den industrielle resirkuleringen av karbon, og på denne måten opptre som en muliggjører for karbonfangst og - bruk (CCU) som kan inngå i en sirkulærøkonomi. Dette siden utbyggingen av disse tjenestene er til fordel for både CCS og CCU, og vil hjelpe til med å holde kostnader nede og skape enda flere jobber. 

Anbefalinger

Anbefalingen i notatet er at EU-policyen kan støtte og intensivere utviklingen av et nettverk for CO2-transport og - lagring på tvers av landegrensene i Europa, inkludert Northern Lights. 

I tillegg kan finansiell støtte og tilskudd være nøkkelen til å oppnå tidlig utnyttelse av CCS-verdikjeden i Europa.

 

Ved å sørge for at CCS-prosjekter i Europa er kvalifisert for EU og nasjonal offentlig støtte, og finansieringsordninger, burde dette derfor bli en viktig sak for EU-kommisjonens tilnæring til å fremme en økonomisk gjenreisning. 

Fra notatet: "Supporting CCS now will not only stimulate new infrastructure projects and jobs, it will also help to develop a more optimised energy and industry system, with shared CO2 transport and storage infrastructure connecting different industrial facilities and processes, all while making significant cuts to European CO2 emissions and helping to deliver on the Green Deal objectives", is the recommendations in the memorandum.

Les også: https://www.equinor.com/no/news/2020-05-northern-lights.html

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev