Enovas utlysninger i 2020 på Energi- og klimasatsinger i industrien

Innen 2050 skal norsk industri være tilnærmet utslippsfri. For å oppnå dette må energieffektiviteten økes vesentlig, og fossile brensler må erstattes av fornybare alternativer. Dette vil Enova fremskynde gjennom å introdusere jevnlige utlysinger innen tematiske områder under programmet «Energi- og klimasatsinger i Industrien»

Gjennom støttetilbudet vil Enova bidra til at energi- og klimaeffektive løsninger blir mer tilgjengelige i markedet, og at de tas i bruk hurtigere og i større omfang enn de ellers ville blitt.  

Tema i 2020
  • Tema 1: Spillvarmeutnyttelse. Denne gang spisser vi det til å prioritere støtte til varmepumper som kan utnytte spillvarmen, og føre den energimengden (mesteparten) tilbake i prosessen. Prosjekter som utnytter overskuddsvarme fra for eksempel kompressorer vil ikke bli prioritert ved stort tilfang av søknader. 
  • Tema 2: Utfasing av fossil varme 
  • Tema 3: Elektrifisering av fossilt drevne mekaniske arbeidsprosesser 
Frister i 2020

De tematiske satsingene for 2020 vil ha tre utlysninger/søknadsfrister:

  • 31. januar
  • 1. juni
  • 1. oktober

Les mer på Enovas hjemmeside

Meld deg på vårt nyhetsbrev