Elkem fikk internasjonal topp score for bærekraft

Elkem ble nylig rangert som en av de beste bedriftene på bærekraft og reduksjon av klimagasser, med en plassering på A-listen til CDP - en global rangering av miljøvennlige bedrifter. I Elkem Carbon er reduksjon av avfall og gjenbruk av råstoff noe de hele tiden jobber med å bli bedre på.

 

Les mer om CDP her

Les hele saken på Elkems nettside

- Vi diskuterer daglig dette, og ser på energiforbruk og rensegrader. Vi har i lengre tid jobbet med prosessoptimalisering og produktutvikling. Vi tilbakefører alt avfall, og det er både en stor besparelse og energigjenvinning, sier verksdirektør Odd Olsen i Elkem Carbon på Fiskaa.

Hele tiden forbedringer

Det er hele Elkem-konsernet som har fått den prestisje tunge rangeringen på A-listen. Men det gjennomsyrer alle Elkems avdelinger, som ved Elkem Carbon på Fiskaa, der det konstant drives forbedringer som er klimavennlige.

Elkem Carbon er stadig høyt oppe i rangeringen når det kommer til miljø og HMS. 150 millioner kroner er investert i svovelrenseanlegg. De 6-7 siste årene har de fått Enova-støtte til energitiltak. På verket er det seks forbedringsgrupper som jobber med kontinuerlig forbedringAkkurat nå ser de også på muligheten for å kjøre lekter sjøveien fra Fiskaa til havna i Kristiansand sentrum, i stedet for å laste på trailerne. Det er mer miljøbesparende. 

Investerer i FoU

- Vi har investert mye i FoU-miljøet på laben, så det er mye forskning på forbedring der, sier Olsen. 

Det gir resultater. Hele 90 prosent av stampemassen til aluminium er grønn. Om et år håper Olsen at den er 100 prosent grønn. 

- Vi har utviklet den over år til å bli grønn. Det har doblet salget. Det betyr at kundene etterspør et grønt produkt. Jeg hørte nettopp et stort internasjonalt selskap som sa at så lenge det finnes et grønt produkt, skal de ikke bruke annet, sier Olsen.

 

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev