Den digitale svindelen har økt

Bedrifter melder om økt digital kriminalitet i korona-tiden. Nå ønsker politiet i Agder å få inn tips fra næringslivet om tilfeller der det er mistanke om svindel.

Korona-tiden har ført mange bedrifter inn på usikre digitale systemer fra de mange hjemmekontorene. Dette har gitt bedre muligheter for digitale svindlere. De har utnyttet den svekkede kontrollen og unntakstilstanden til sin fordel.

Politiet advarer derfor om at dagens unntakstilstand i mange bedrifter kan gå utover kontrollmekanismer og risikostyring. Med innføring av midlertidige rutiner og svake tekniske sikkerhetsløsninger, øker risikoen for uønskede hendelser. Mange som vanligvis ikke ville begått bedrageri kan også nå rettferdiggjøre dette, eller simpelthen anse det som nødvendig, fordi egen økonomi er svekket. Bedrifter oppfordres blant annet til å ha rutiner på plass ved permitteringer og oppsigelser.

Falske småfakturaer

Fakturaer på småbeløp går ofte gjennom systemet uten videre kontroll, og i den situasjonen vi er i nå, opererer derfor svindlere med falske fakturaer som de sender bedrifter. Vær derfor ekstra varsom dersom bedriften din får en faktura fra en ny leverandør.

- NorSIS advarer om kriminelle som sender fakturaer på relativt små beløp for tjenester som er mer aktuelle nå som ansatte har hjemmekontor. Eksempel på dette er betaling for økt lagringskapasitet i skytjenesten. Forfall er også gjerne samme dag, opplyser Cathrine Fossnes i Agder politidistrikt.

"Overtar" kontoer

Politiet informerer også om tilfeller i Sverige hvor enkelte bedrifter har blitt kontaktet av svindlere som sier at deres vanlige leverandører ikke mottar betaling på grunn av koronaviruset, og av den grunn bedt selskapet om å gjennomføre betaling til en annen konto. Denne kontoen kontrolleres av de kriminelle.

Varene kom aldri

Svindlere mangler ikke fantasi når det gjelder å lure bedrifter.

- EUROPOL og INTERPOL lyktes med å stanse et bedrageri på 2,38 millioner EUR hvor bedragerne fikk forhåndsbetalt for deler av en større bestilling av ansiktsmasker. Varene ankom derimot aldri. Bedragerne hadde klonet hjemmesidene til virkelige foretak og tatt over kontroll over epostkontoene deres. Innbetaling ble gjort til både en irsk og nederlandsk bankkonto, og stanset i det den var på vei fra en britisk til nigeriansk bankkonto, opplyser Fossnes.

Brev fra politiet

Det skulle vært et frokostmøte på politihuset 18. mars, hvor temaet var PST sin trusselvurdering og trusler i det digitale rom. På grunn av korona-situasjonen ble dette avlyst. Politiet går derfor ut med et brev til næringslivet:

"Trusselbildet fikk på kort tid en ny dimensjon, gjennom pandemien Covid-19. Vi vet at næringslivet er hardt rammet, og dere står i utfordringer som er svært alvorlig for mange av deres fremtid og næringer.

 I denne situasjonen har politiet et viktig samfunnsoppdrag i å forebygge kriminalitet. Vi er derfor avhengig av kunnskap om hvordan pandemien påvirker kriminalitetssituasjonen for dere. Mye av denne kriminaliteten kommer ikke til utrykk gjennom anmeldt kriminalitet. Vi ønsker derfor at næringslivet tar kontakt med oss, dersom dere har informasjon som svarer ut et eller flere av informasjonsbehovene listet opp under. Informasjonsbehovene er utarbeidet av seksjon for etterretning, og de betjener mailen, hvor det ønskes informasjon til.

Kriminalitet mot næringslivet:

 • Har din bedrift blitt utsatt for dataangrep relatert til Covid 19
 • Har din bedrift blitt utsatt for bedrageri relatert til Covid 19
 • Har din bedrift blitt utsatt for tyveri av smittevernsprodukter eller andre produkter relatert til Covid 19
 • Har din bedrift blitt utsatt for andre former for kriminalitet som følge av Covid 19

 

Sårbarheter for kriminalitet

 • Er din bedrift sårbar for kriminalitet knyttet til Covid 19 og hvorfor?

 

Kriminalitet begått av næringslivet

 • Kjenner du til bedrifter/aktører i Agder som utnytter Covid-19 situasjonen for å oppnå en økonomisk fordel?
  • Skatt- og avgiftskriminalitet
  • Brudd på Arbeidsmiljøloven
  • Trygdesvindel

 

Rapportering:

Svar på informasjonsbehov rapporteres til vårt e-post mottak

Agder.etterretningspunkt@politiet.no

 

I rapporteringen ønsker vi at man gjør rede for kilden til opplysningene.

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev