- Bør heller bruke kraften til ny næring her

Kraftkabelen mellom Norge og Skottland er lagt på is foreløpig. Regjeringen har informert NorthConnect om at det ikke er tilstrekkelig grunnlag nå for å fatte vedtak i konsesjonssaken om mellomlandsforbindelsen for kraft.

- Med endringene vi ser i kraftsystemet i dag, og som vil komme de nærmeste årene, har vi ikke nok kunnskap nå til å vite om fordelene ved prosjektet oppveier ulempene for allmenne og private interesser som blir berørt. Med andre ord er dette verken et ja eller nei til konsesjonssøknaden, fordi vi ikke har tilstrekkelig grunnlag til å fatte en slik beslutning nå, sier olje- og energiminister Tina Bru på Regjeringens nettside.

Les mer på regjeringens side her

Artikkel fra NRK

Kritiske til kabelen

Nils Gjelsten fra Glencore, har ledet Eyde-klyngens energiutvalg, som har gitt innspill til Agderbenken og Stortinget om denne saken. Dette er derfor en god nyhet for prosessindustrien.

- Vårt poeng, fra prosessindustriens side, er at de relativt rimelige kraftprisene er en av de få fordelene vi har i Norge. Denne kabelen ville medvirke til å øke våre kraftkostnader. Prosessindustrien har derfor vært kritiske til kabelen fra begynnelsen av, sier Gjelsten. 

Kjernebedriftene i Eyde-klyngen har et forbruk på 3500 GWh i året - noe som er kun 35 prosent av den kapasiteten en kabel kunne eksportere.

- Bør heller medvirke til ny næring her

- Jeg har mye mer sans for at Agder Energi medvirker til at vi får ny næringsvirksomhet og industri her, poengterer Gjelsten.

Innovasjon Norges prosjekt Invest in Norway og Electric Region Agder er prosjekter som nettopp ønsker å selge inn Agder som kraftregionen for industri og næring som ønsker å etablere seg. 

- Jeg er opptatt av at kraften går til dette, og ikke rett ut av landet til andre, sier Gjesten.

Han nevner eksempelvis Equinor som nå planlegger bruk av elektrisitet for å redusere klimagassutslippene. 

Les mer om Equinors klimamål her

- Det er bedre at norsk vannkraft brukes til elektrifisering og ny industriutvikling her, enn at vi sender det ut til våre naboland. Vi må ha kraftutveksling med andre land for å utnytte hverandres kraftproduksjonssystemer og øke forsyningssikkerheten. NorthConnect-kabelen ville bidratt lite til dette og dermed  er det ikke behov for den, mener Gjelsten. 

Om NorthConnect

Tre kommunalt eide kraftselskaper – Lyse, Agder Energi og Hafslund E-CO - samt den svenske statens Vattenfall, har slått seg sammen og etablert NorthConnect. Blant de største eierkommunene er Stavanger, Sandnes, Arendal, Kristiansand og Oslo. I tillegg har den norske og den svenske staten eierandeler, via henholdsvis Agder Energi (Statkraft) og Vattenfall.

Les mer på nettsiden

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev