Blir ny leder av ekspertutvalget

Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre i Arendal, får nå en mer nasjonal rolle. Han skal lede sekretariatet til det regjeringsoppnevnte ekspertpanelet Prosess21.

Eyde-klyngen har nå gått fra å være en sørlandsbasert klynge, til å bli en sentral, nasjonal aktør for koordinering av utviklingen innenfor norsk prosessindustri. 

Minske utslipp og sørge for vekst

 Panelet skal gi strategiske råd og anbefalinger til regjeringen om hvordan Norge best kan få til en utvikling i retning av minimale utslipp fra prosessindustrien i 2050 og samtidig legge til rette for at virksomheter i prosessindustrien har bærekraftig vekst i denne perioden. (https://www.prosess21.no/ )

Mer operativ rolle

-Jeg får en mer operativ og nasjonal rolle nå. Det er mye jobb, men veldig viktig, sier Maltby, som før har hatt rollen som medlem av styringsgruppen for Prosess21. Nå blir jobben å koordinere alle de 10 ekspertgruppene, og sammenfatte deres råd i et større dokument. 

-Det er gøy å se at man kan påvirke utviklingen, og dette er en god tid å komme inn på, siden jeg har erfart å lage en anbefalingsrapport selv, som leder av ekspertgruppen for entreprenørskap i prosessindustrien, medgir han.

Ekspertgruppene har frist på vårparten 2021 til å levere sine anbefalinger.

Meld deg på vårt nyhetsbrev