Arrangerer kompetanseløft

Siden koronaen har lagt en demper på fysiske møteplasser, og kompetansegruppene ikke har kunnet møtes til faglige samlinger, arrangerer Eyde-klyngen en felles kompetanseløftdag denne høsten. 

- Vi ønsker også å gjennomføre en pilot hvor vi samler alle fagsamlingene til én dag, med parallellsesjoner innenfor tre hovedtemaer, både digitalt og fysisk. Dette kan bli et konsept  vi kan videreføre, sier prosjektleder Tonje Holand Salgado i Eyde-klyngen.

Behov for å møtes

Siden så mange av fagsamlingene ble avlyst i vår på grunn av korona, er det behov for å ta opp tråden nå - i en litt annerledes form. For de som deltok på PROSIN-konferansen eller Global Outlook, så kjenner de formen. Konseptet er at noen deltar fysisk på samlingen, mens andre deltar digitalt og får hele samlingen live-streamet. Dette ble en vellykket form under de to konferansene i august, og tilbakemeldingen fra deltakerene var gode. De som vanligvis ville hatt vanskeligheter med å delta fysisk på grunn av avstanden, kunne nå delta i digital form. I tillegg skal det være ulike huber rundt om andre steder som innlemmes i fagsamlingen. Slik blir samlingen mer aktuell for flere. 

 

Løfte frem kompetansen

- Vi ønsker å løfte frem leverandørmedlemmene og den kompetansen som finnes blant medlemmene. Slik blir de enda mer synlige, mener Holand Salgado.

Fagsamlingen er relevant for alle som ønsker påfyll av kompetanse innenfor  fokusområdene sikkerhet, digitalisering og bærekraft. Samlingen skal være lagt opp på en måte som gjør det mulig å bytte mellom de ulike sesjonene basert på faglig interesse

For operatører

- Målet er kompetanseheving, utveksling av erfaringer, nettverksbygging og synliggjøring av medlemsbedriftene. Men først og fremst skal det være et kompetanseløft for operatører og deltakere innenfor alle våre kompetanseområder. Noen av innleggene går i dybden på spesifikke tema, mens andre dekker mer bredt, informerer Holand Salgado.

Samlingen er tenkt å være i uke 46 i Kristiansand. Mer informasjon og detaljer kommer. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev