Foto: Gunstein Myre, Rethink Learning
Foto: Gunstein Myre, Rethink Learning

Vil bedre treffsikkerheten ved match-making

Den stadig økende medlemsmassen av leverandørbedrifter i Eyde-klyngen, forsyner klyngen med mye god kompetanse. Nå har vi et nytt program som skal bedre matche leverandørene med de store bedriftene. 

Eyde-klyngen har de senere årene fått mange nye leverandørmedlemmer. 

- Vi har en tro på at dette ville styrke mulighetene for økt verdiskapning og samarbeid mellom leverandører og store prosessindustriselskaper, sier Gunnar Kulia, forretningsutvikler i Eyde-klyngen.

Han jobber nå med å legge til rette for at leverandørbedrifter både innenfor kunnskap og teknologi kan enklere oppnå kontakt og samarbeid med de store prosessindustribedriftene. Han har derfor bedt leverandørbedrifter sende inn en god "one-pager" om seg selv og hva de har kompetanse på, innen 20.oktober. 25 leverandørbedrifter har sendt inn, og 11 store prosessindustribedrifter er med i programmet. Kjernemedlemmene forplikter seg til å møte minst to av leverandørbedriftene til et uforpliktende møte. 

Ny måte

- I Eyde-klyngen har vi søkt å arrangere leverandørsamlinger der kjernemedlemmene er invitert.  Erfaringene er at dette er lite treffsikkert og at det resulterer i begrenset verdiskapning for involverte parter.  Vi ønsker derfor å tilrettelegge for møteplasser på en ny måte, forklarer Kulia.

- Vi deltar i dette programmet for å knytte oss enda nærmere til lokale industriselskaper, og kanskje være med på å løse noen tekniske utfordringer de trenger å løse. Dette er også gode arenaer hvor vi sammen kan ta frem nye løsninger i små og store prosjekter, på tvers av faglige disipliner og forskjellige utgangspunkt. Dette er selvfølgelig også nettverksbygging, slik at vi kjenner til hverandre lokalt på en god og profesjonell måte, sier Freddy Prøytz Ringstad i Pemac.

Han har god erfaring med å løse dagens - og morgendagens utfordringer på tvers av bedrifter, som medlem av både Eyde-klyngen og Vannklyngen Smart Water Norway.

Verdiskapende

Forskning fra andre sektorer viser at slikt samarbeid i mange sammenhenger er verdiskapende.

- Nyskapende og utvikling skjer i samhandling med leverandørbedrifter og de store bedriftene, sier Kulia. 

De mindre selskapene kan ha kompletterende kompetanse, og en bedriftskultur som muliggjør raskere utviklingsløp og leveranser.  Samtidig er de ofte avhengig av en kompetent, krevende kunde for å lykkes best mulig.

- Det som er bra og stimulerende med dette programmet, er at lokal forankret kunnskap og erfaring i forskjellige faglige disipliner treffes, og stimuleres til å tenke litt annerledes, se på behov og løsninger ut i fra et annet perspektiv enn vi kanskje ellers ville ha gjort. Dette vil eller kan resultere i spennende nye prosjekter og nye arbeidsplasser på sikt med nye teknologiske løsninger og produkter, sier Prøytz Ringstad.

Slik foregår det:
  1. Alle leverandørbedriftene i Eyde-klyngen inviteres til å presentere sitt selskap og hva de kan tilby kjernemedlemmene på en sides presentasjon.
  2. Som kjernemedlem forplikter du deg til at relevante personer fra din bedrift møter minst 2 leverandørbedrifter som er medlemmer i Eyde-klyngen.
  3. Dere velger selv hvilke leverandører dere ønsker å møte.  Det bør være selskap som ikke allerede er større leverandører hos ditt selskap.
  4. Du/dere melder tilbake til Eyde-klyngen hvilke leverandørbedrifter dere ønsker møte med. Dere velger minimum to eller flere.
  5. Møtetidspunkt avtales mellom dere og utvalgte leverandører.  Eyde-klyngen formidler kontakt og kontaktpersoner. 
  6. Dere har ikke annen forpliktelse enn at dere minimum setter av 1 time til møte med leverandør, der de får presentere seg på ca 20 min etterfulgt av samtale. 
  7. Det er ønskelig at dere i møtet kan informere leverandørbedriftene om din bedrifts hovedfokus for arbeid innenfor leverandørens fagområde, men dette er ikke en forutsetning for møte.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev