Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre presenterte Eyde-klyngens arbeid med CCS. Foto: Sverre Christian Jarild
Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre presenterte Eyde-klyngens arbeid med CCS. Foto: Sverre Christian Jarild

- Skal vi klare å nå klimamålene er karbonfangst uunngåelig

Eyde-klyngen presenterte tirsdag forprosjektet for karbonfangst som Eyde-bedriftene har ferdigstilt, under CLIMIT Summit 2019.

Forprosjektet på karbonfangst ble presentert av Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre. Tittelen på presentasjonen var "Eyde-Klyngen Potensiale for CO2-fangst blant bedrifter i Eyde-Klyngen".

 

Grunnleggende arbeid

- Dette er en fin anledning å fortelle om initiativet vi har blant Eyde-bedriftene innenfor CO2-fangst. Skal vi klare å nå klimamålene, er karbonfangst uunngåelig. Dermed er det viktig å gjøre grunnleggende arbeid tidlig slik at de enkelte bedriftene ser hvordan de er posisjonert med tanke på fremtidig fangst, sier Lars Petter Maltby.

Eyde-initiativet er planlagt videreført i et nytt prosjekt.

CO2-hub

Det var bred deltagelse fra industrien. I tillegg til Eydes forprosjekt, presenterte Mo Industripark prosjektet CO2-hub Nordland. Det var også innlegg knyttet til lagring og transport ved Northern Lights og nye fangstteknologier.

CLIMIT er det norske programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-fangst, transport og lagring. 

Utveksler ideer

CLIMIT Summit 2019 brakte sammen mer enn 270 viktige foredragsholdere og eksperter som utvekslet ideer med mål om å bygge opp kunnskap innen det viktige klima-verktøyet som kan minske klimautslippet - karbonfangst og lagring (CCS). Olje - og energiminister Kjell-Børge Freiberg åpnet årets session, etterfulgt av Patrick Child fra EU-kommisjonen, Angelos Kokkinos fra USAs energidepartement, og de ulike representantene fra Norges arbeid med karbonfangst og lagring (CCS).

Les mer her:

DN: https://www.dn.no/klima/ma-slass-om-statsstotte-det-merket-vi-oss-og-ikke-med-glede/2-1-552301

 

enerWE: https://enerwe.no/nyheter/karbonfangst-og-lagring-er-ikke-et-eventyr/

 

Teknisk Ukeblad: https://www.tu.no/artikler/svenske-myndigheter-matcher-norsk-stotte-til-svensk-co2-fangstprosjekt/458950?key=aJPna9W9

 

Geoforskning.no: http://www.geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/1981-aldri-vaert-sa-naere-som-na

 

Energi og Klima: https://energiogklima.no/blogg/krymper-karbonfangst-og-jakter-pa-nodutgang/

 

Climit.no: http://www.climit.no/en/fully-booked-climate-technology-conference-kicks-off-in-oslo-today

 

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Foto: Sverre Christian Jarild
Foto: Sverre Christian Jarild
Foto: Sverre Christian Jarild
Foto: Sverre Christian Jarild