Skal bidra til at industrien blir grønnere

Ingrid Ohna sørger for miljøteknologi inn i prosessindustrien og vil samarbeide med Eyde-klyngen for å få en grønnere og mer lønnsom industri.

– I Industrial Green Tech er det muligheter for å operere i mellomrommene mellom bedriftene. Jeg liker meg svært godt i disse mellomrommene. Her kan det skje spennende utvikling, sier Ingrid Ohna, prosjektleder for den nye klyngen Industrial Green Tech som holder til på Herøya.

Med en doktorgrad i innovasjonsledelse og strategi fra NTNU, og erfaring fra tverrfaglig arbeid mellom forskning, teknologi og politikk ved Harvard, med fokus på innovasjon, klima og miljø, er Ingrid godt rustet til å lede klyngen inn i en grønn fremtid.

Mulig samarbeid

- Vi har snakket om hvordan vi kan samarbeide med Eyde-klyngen. Vi er en ny klynge og har noe å lære av Eyde-klyngen om kodeknekking og kompetansegrupper, sier Ohna.

I Industrial Greeen Tech opererer de med arbeidsgrupper innenfor industrinettverkene i Grenlandsregionen. 

- Vi har fått kjempepositiv tilbakemelding fra industrien. Det ser ut som om de er klare for å samarbeide om prosjekter, sier Ingrid. 

Nå blir utfordringen å finne konkrete prosjekter, som samtidig er bærekraftige. Målet er også å få til prosjekter på tvers av klyngene. 

- Det er mye vi kan lære av hverandre, sier Ingrid.

- Det er så bra at vi nå har flere organiserte klynger å samarbeide med innenfor prosessindustrien. Vi deler selvsagt gjerne av vår erfaring, men har også mye å lære av miljøet i Grenland, sier daglig leder for Eyde-klyngen, Helene Falch Fladmark.

Skaper merverdi

Prosjektlederen er opptatt av at prosjektene skal skape merverdi. 

- Det skal være et plussprosjekt. For å få til et godt samarbeid, må vi bruke mye tid på å bygge tillit med de andre aktørene. Derfor er det viktig å møtes. Jeg føler det er god energi i alle gruppene, sier Ingrid.

I Industrial Green Tech er det nå fire arbeidsgrupper: Prosess - og produksjonsutvikling, Industriell - og sirkulær økonomi, Logistikk og infrastruktur og Rammebetingelser.

Green tech er organisert som en interesseorganisasjon, som Eyde-klyngen, og fikk Arena-status i fjor. 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev