Satser på sykling

Tar du utfordringen om å sykle til og fra jobben? Hvilken bedrift i Eyde-klyngen klarer å få flest ansatte til å droppe bilen til jobb? 

Glencore Nikkelverk fikk nylig et stort og fint oppslag i Fædrelandsvennen for sin satsing på at de ansatte skal sykle og kjøre kollektivt til jobben. De har nylig brukt tre millioner kroner på tre elegante sykkelhus med flere ladestasjoner for elektriske sykler til de ansatte, og stadig flere velger sykkel fremfor bil til jobben. 

3000 deltar årlig i kampanjen "Jeg kjører grønt", som Kristiansand kommune har satt i gang hver høst siden 2010. Her registrerer deltagerne sine miljøvennlige reiser både i jobb og fritid via en app eller på nettsiden: https://jegkjorergront.no/

I 2018 vant Elkem i kategorien over 300 ansatte. Kan vi klare å få enda flere Eyde-bedrifter med i konkurransen om å velge miljøvennlig transport på vei til jobb?

Tar du utfordringen? Vi publiserer på nettsiden og i sosiale medier hvilke bedrifter som deltar, så meld fra til birte@eydecluster.com om bedriften er med i kampanjen. 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev