Oppstart av arbeidet med ny strategi

01.01.2020 blir kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand slått sammen til en ny og større kommune. På lik linje som bedrifter må kommuner, byer og bygder lage planer og strategier for en ønsket fremtid. Nå skal strategien for nye Kristiansand utarbeides, og vi vil ha deg med i prosessen!

I løpet av de neste månedene skal kommuneplanens samfunnsdel utformes og strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen sin handlingsdel skal fornyes. Samfunnsdelen er nye Kristiansands strategi for å møte fremtidens utfordringer. Det skal bli ett lettfattelig strategisk dokument som staker ut kursen fram mot 2030. FNs bærekraftsmål vil også ha stor betydning/ skal legges til grunn for strategien.

Kommunen skal fortsatt skal ha et næringsliv og næringsklynger i verdensklasse, bygg- og anleggsvirksomhet og varehandel. Vi skal være en region det er attraktivt for unge å studere og arbeide i, og virksomhetene skal ha tilgang på riktig kompetanse. Utvikling av næringslivet er viktig, både videreutvikle eksisterende næringsliv, men også utvikle fremtidens næringsliv med nye virksomheter. Den ny kommunen skal ivareta fiskeflåten, legge til rette for maritime og marine næringer og blir Agders nest største landbrukskommune. Stor oppmerksomhet på nye forretningsområder innenfor grønn vekst og grønn energi innebærer at det vil bli behov for enda mer teknologi og utvikling av sirkulær økonomi.

I tiden som kommer blir det lagt opp til medvirkning og dialog i arbeidet med utforming av strategiens innhold og tiltak knyttet til nærings i handlingsplanen. Dere vil bli invitert til møter, workshoper eller andre former for medvirkning.  Vi håper dere vil bli med å utvikle regionen videre.

 

Foto: Magnus Neergaard

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev