Må utnytte spillvarmen i større grad

Vil ha enda større fokus på utnyttelse av spillvarme i nytt veikart for prosessindustrien.

Tirsdag ble en workshop om spillvarme arrangert  i Sørlandets Kunnskapspark i Kristiansand. Dette var en kick-off for arbeidet med en felles handlingsplan for økt utnyttelse av spillvarme.

Prosjektleder i Eyde-klyngen, Marianne Furuholt, presiserer at det er viktig å få inn enda mer om utnyttelse av spillvarme i den nye handlingsplanen.

Utnytte all energi

- Vår visjon er å utnytte all energi i fremtiden. Veikartet er handlingsplanen for hvordan vi kan oppnå dette, poengterer hun.

Under workshopen presenterte både Eramet og GE Healthcare hvordan de jobber med å utnytte spillvarme. Boy Kåre Kristoffersen presenterte hvor Enova står i forhold til dette, og Lars Petter Maltby fra Eyde-klyngen presenterte arbeidet med Prosess21, som er en fortsettelse av Veikart for Prosessindustrien som var ferdig i 2015. 

- Det er lite om spillvarme i det gamle veikartet. Det nye vil være om spillvarmeutnyttelse, sier Furuholt.

Kartlegge tilgjengelig energi

Ideen med workshopen er å kartlegge både tilgjengelig energi og tilgjengelig teknologi, samt nødvendig kompetanse og samarbeidspartnere. Furuholt erfarer at det skjer mye bedriftsinternt rundt dette. GE Healthcare utnytter for eksempel spillvarme internt til å forvarme luft, og  Eramet har blant annet lykkes med ved å levere spillvarme til fiskeoppdrett. Ønsket er at det skal være mer systematisk og tverrsektorielt samarbeid i fremtiden. Da øker handlingsrommet for å kunne  utnytte potensialet som ligger der. – I samarbeidet, men også at det kan bidra til at hver enkelt  bedrift kommer lenger internt.

- Vi skal også få en oversikt over barrierer og forutsetninger, i tillegg til utviklingsbehov for å lykkes med ulike spillvarmeprosjekter. Underveis kan vi lære mye av hverandre i forhold til tiltak som bedriftene allerede har gjennomført.

Vi henter også inspirasjon fra arbeidet som ble gjort med å utarbeide "Veikart for Prosessindustrien", sier Furuholt.

- Alltid plass til gode prosjekter

Boy Kåre Kristoffersen i Enova mener det er viktig å satse på gode prosjekter for å utnytte spillvarmen ytterligere.

- Industrinasjonen Norge sitter på betydelige mengder uutnyttet spillvarme. Ser man isolert på spillvarme fra fastlandsindustrien, kunne denne faktisk ha varmet over 1,7 millioner norske hjem - hvert år. For oss som jobber tett opp mot norsk industri, har arbeidet med å utnytte denne ressursen kommersielt alltid hatt høy fokus. Historisk har en betydelig andel av midlene vi disponerer blitt pløyd inn i små og store spillvarmeprosjekt. På reisen videre mot lavutslippssamfunnet både håper og tror vi at dette vil vedvare, men det avhenger jo selvsagt av tilgangen på gode prosjekter - det vil jo alltid være plass for gode prosjekter hos Enova, sier Kristoffersen.         

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev