Lanserer nettside om egen produksjon og utslipp

Den nye nettsiden som Fiven Norge lanserer viser også hvordan bedriften bidrar til det grønne skiftet.

– Mange har etterlyst mer miljøinformasjon om vår virksomhet, og det er forståelig. Derfor

har vi laget denne websiden, sier Hilde Brunvand Nordvik, avtroppende toppsjef for Fiven

Norge, tidligere Saint-Gobain i Lillesand.

Lillesand får nå sin egen miljøweb når hjørnesteinsbedriften lanserer den nye nettsiden som vil holde Lillesands befolkning oppdatert om bedriftens produksjon og utslipp.

Etter folkemøtet

Arbeidet med nettsiden Fiven Miljø – fivenmiljo.no – startet like etter folkemøtet om den

lokale luftkvaliteten i Lillesand rådhus 17. juni i år. Representanter fra kommunen,

Folkehelseinstituttet, Miljødirektoratet og bedriften holdt alle presentasjoner og svarte på

spørsmål.

– Signalene fra folkemøtet var de samme som vi over tid har sett i ulike aviser og i sosiale

medier; nemlig at det i deler av befolkningen råder en oppfatning om at bedriften unnlater å

rapportere om sine utslipp. Det er selvsagt ikke riktig. Samtidig erkjenner vi at vi nok ikke har

vært flinke nok til å informere. Målet med nettsiden er å bygge tillit og forståelse rundt det

vi driver med, sier Nordvik.

Ordføreren er positiv

Lillesands ordfører, Arne Thomassen, gleder seg over at hjørnesteinsbedriften konkret

forsøker å etterkomme innbyggernes informasjonsbehov.

– Kommunen stiller seg positiv til tiltaket med miljøweb, sier han.

I tillegg til å presentere oppdaterte luftmålinger, svarer nettsiden Fiven Miljø på nærmere

100 spørsmål om blant annet produksjon, forurensning, utslippstillatelser og ansvarsforhold.

Dessuten forteller bedriften hvordan den gjennom å produsere silisiumkarbid faktisk bidrar

til det grønne skiftet.

 

Utslippsreduksjoner

Innbyggerne vil også kunne få detaljert innsikt i bedriftens to konkrete miljøprosjekter –

«Renseprosjekt ovnshus» og «Mist Air».

– Prosjektene vil, hvis alt går som planlagt, gi vesentlige utslippsreduksjoner av svoveldioksid

og støv frem mot 2025, sier Pål Runde, som formelt tar over for Hilde Brunvand Nordvik som

Fiven Norge-sjef ved utgangen av august.

Nordvik begynner da i ny jobb som fabrikksjef i Hennig Olsen.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev