Kunstig intelligens kan oppdage "flaskehalsene"

Interessen var stor for å lære mer om kunstig intelligens og hvordan dette kan benyttes i større grad i prosessindustrien. Nylig ble det arrangert en samling i Sørlandets Kunnskapspark om dette. 

Flere av Eyde-klyngens medlemsbedrifter deltok på samlingen med det høyaktuelle temaet - "hvordan bruke kunstig intelligens i prosessindustrien?"

Kunstig intelligens kan i prinsippet støtte operatør i eksempelvis kvalitetskontroll, og mye av det operatører i dag overvåker, kan i større grad overvåkes av kamera. Prosessindustrien er i stadig endring og har behov for oppgradering av sine anlegg og systemer for å effektivisere deres produksjon. Kunstig intelligens, maskinlæring og robotisering som kan bidra til  en optimalisert og mer effektiv produksjon, er på full fart inn i prosessindustrien. 

 

Oppdager "flaskehalsene"

Mange av "flaskehalsene" kan lukes bort ved å automatisere i større grad. Med et godt overvåkingssystem kan bedriftene kunne sikre en høy grad av kontroll over produksjonen. Dette vil føre til en langt enklere og mer oversiktlig hverdag og økt konkurranseevne.

Kunstig intelligens

Flere bedrifter forklarte hvordan de jobber med kunstig intelligens og hvordan dette kan styrke prosessindustrien.

- Vi fikk forklart begreper innen kunstig intelligens (AI=Artificial Intelligence), og hvordan de henger sammen (AI – Machine learning – Deep Learning og BigData). Vi fikk også en gjennomgang med begrepsavklaring, avansert modellering og overvåking. Og hvordan dette gir bedret drift og ressursutnyttelse, sier Marianne Brandett fra Eyde-klyngen.

Maskinlæring 

IOT Solutions informerte om noen støtteordninger de har fått. De var blant annet med på Innovasjonsrammen 2017 med prosjekt om tilstandsbasert vedlikehold – vibrasjonsmåling hos Huntonit og Glencore. 

Sintef Digital fortalte også om maskinlæring og mulige feiltolkninger ved bildeanalyse når maskinene hadde blitt kodet med et bilde av noe som kan se litt forskjellig ut fra gang til gang. 

CAIR/Agder Energi ga eksempel på hvordan de bruker kunstig intelligens for å optimalisere kraftproduksjonen og NORCE hadde fokus på smelteovnsprosesser, og hvordan kunstig intelligens kunne brukes sammen med mer tradisjonelle metoder for økt prosessforståelse og bedret drift.

Meld deg på vårt nyhetsbrev