I møte med finsk innovasjonsvirksomhet

Christophe Pinck, leder for internasjonale relasjoner i Eyde-klyngen og forretningsutvikler Gunnar Kulia, møter det finske innovasjonsagenturet for sirkulær økonomi, Sitra, for å se hvordan nordisk industri kan samarbeide og lære av hverandre.   

Les mer om hvordan Sitra jobber med industrien

Sitra er et innovasjonsagentur i Finland som sitter på et fond fra staten bestående av mellom 7 og 8 milliarder kroner. Innovasjonsagenturet er både en slags tenke-tank og en investeringsbedrift. Det betyr at de stiller med hjelp og ressurser for å utvikle en bedre sirkulær økonomi og hindre at ressurser som kan brukes om igjen kommer på avveie. 

-Verdens beste

- De er verdens beste på sirkulærøkonomi og en pådriver for dette. De jobber mye med bærekraft og jobber fremoverlent og annerledes. Gjennom våre finske partnere har vi blitt kjent med Sitra og var derfor i møte med dem, sier Pinck. 

Han jobber mye med sirkulærøkonomi i det europeiske nettverket SPIRE- en plattform for bærekraftig prosessindustri i Europa, innenfor programmet Horizon2020, og vil presentere status for dette arbeidet. 

Horizon2020

SPIRE

Nordisk møte

Pinck og Kulia deltok i det nordiske møtet i Finland tirsdag 29. og onsdag 30.oktober. Målet er å få støtte for dette Nordiske nettverks samarbeid for å kunne jobbe mer aktiv på Nordisk nivå.

De var i møte med Digipolis, Linkøping universitet, Paper Province og Kalundborg i Danmark, som på hver sine områder har ekspertise som kan inngå i et samarbeid om å utvikle en sirkulærøkonomi som kan skape gode ringvirkninger for et voksende gründermarked. 

- Jeg presenterer Agder Symbiose, som både Eyde-klyngen og Universitetet i Agder er del av, og deres status på regionale omstillinger innen sirkulær økonomi. Hvordan kan vi lage forretningsmodeller på disse sidestrømmene, og skape nye bærekraftige forretningsmodeller. Jeg presenterte også hvordan Spire utvikler “Regional Hubs for Circularity”. Her er jeg aktiv i arbeidsgruppen i Brüssel, sier Pinck.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev