Holder rørene rene

De er verken et renholdsbyrå eller avfallsselskap. Men SafeClean sørger for rens av maskineri og rørsystemer - på en mest mulig miljøvennlig måte. 

Avsetninger i rør og komponenter blir etter en tid et problem for prosessindustrien siden det kan skape problemer for driften. Ingeniør Jon Refsnes, som er partner i SafeClean, har utviklet en helt spesiell metode som løser opp avsetninger i rørene på en skånsom og miljøvennlig måte. Den effektive rengjøringen av systemet gjøres i lukkede kretser. Den er effektiv og gjør at bedriften ikke trenger å stoppe maskineriet i lengre tid enn nødvendig. Mye penger er spart på å holde nedetiden nede. 

- Vi leverer økt oppetid, sier daglig leder, Kjetil Hansen. 

Skiller ut farlig avfall

SafeClean har i løpet av de 16 årene de har eksistert, vært mest i olje - og gassbransjen. Nå jobber de mye med landbasert prosessindustri, og ble med i Eyde-klyngen i 2018. De er både en rense - og gjenvinningsbedrift, og jobber aktivt med FNs bærekraftsmål.

Hansen holder opp to modeller av farlig avfallsbøtter for å vise hvordan det farlige avfallet blir skilt ut fra det andre. Deretter blir det farlige avfallet sendt til et godkjent deponi. I en vaskeprosess hvor det er mye kjemikalier og miljøfiendtlige stoffer som ligger igjen i rørene, er det viktig at disse ikke bare spyles ut i området, men blir tatt vare på og behandlet riktig for å unngå å skade miljøet.

Prosessforbedring

- Det er smart vedlikehold. Jeg tror vi kan være et gode for industrien på vår smale måte - nemlig prosessforbedring, sier Refsnes. 

Når du holder det problemfritt, gir det prosessoptimalisering. Du sitter også igjen med et renere produkt når rørene er rene. 

- Vi selger en løsning som rengjører på stedet, sier Refsnes, som ønsker å utfordre kunder på deres etablerte rengjøringspraksis.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev