Mangfolds - og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) følger interessert med når operatør Sidsel Holter (t.v) viser frem glassfibertrådene som produseres på 3B Fibreglass.
Mangfolds - og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) følger interessert med når operatør Sidsel Holter (t.v) viser frem glassfibertrådene som produseres på 3B Fibreglass.

Her er det stor andel av kvinnelige operatører

3B Fibreglass fikk tirsdag 19. februar besøk av Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande, som fikk et møte med en noe utradisjonell industribedrift på Sørlandet der hele 40 prosent av de ansatte er kvinner.

 

- Vi skiller oss nok noe ut siden industrien ofte er preget av en tradisjonell kjønnsinndeling. Siden oppstarten av fabrikken tidlig på 70-tallet har vi alltid hatt mange kvinner ansatt hos oss, og det akter vi selvsagt å videreføre, sier Heine Østby, administrerende direktør i 3B Fibreglass.

Utfordring med skiftarbeid

Han ser imidlertid at det i er en utfordring i å rekruttere kvinner til jobb som helkontinuerlig skiftarbeider. Økt produksjon krever helkontinuerlig drift og skiftarbeidere.

 

- Erfaringen er at det er vanskeligere å rekruttere kvinner til disse helkontinuerlige stillingene, sier Østby.

 

Østby er ikke kun opptatt av å ha balanse i kjønnsandelen i 3B Fibreglass. Han ønsker å opprettholde en styrke i bedriften ved å ha et mangfold i blant annet kompetanse, alder og nasjonalitet.

 

- Jeg tror stort sett det er bra å ha balanse på alle områder - både kjønn og bakgrunn. Vi oppfatter at vi er et mangfoldsmiljø, og arbeidskulturen er preget av dette. Folk jobber godt sammen på tvers, poengterer Østby.

Blir lagt merke til

3B Fibreglass har indiske eiere og konsernet ledes fra Belgia. Det blir lagt merke til internt i konsernet så vel som eksternt og hos kunder at bedriften har en høy kvinneandel i Birkenes.

- Vi er en hjørnesteinsbedrift og har en lokal forankring. Det er en av styrkene våre, og det skulle bare mangle om vi ikke rekrutterer fra hele bredden i samfunnet rundt oss, sier Østby.

 

Les også i dagens FVN om det nye FEMINA-prosjektet til NEW: "Disse industrikvinnene har blitt et forbilde i EU". Her blir NEW lagt merke til i EU for blant annet sitt arbeid med å få flere kvinner i lederposisjoner.  

Meld deg på vårt nyhetsbrev