Gründerbedrifter tas opp i klyngen

Eyde-klyngen har for første gang tatt opp en bedrift som gründermedlem. Et nytt prosjekt støttet av Sørlandets Kompetansefond skal bidra til at bedrifter vokser.

Eyde-klyngen og Lister Nyskaping har fått støtte av Sørlandets Kompetansefond for å komme i gang med et større program innen vekst for gründerbedrifter.

- I 2018 identifiserte vi mer en ti forretningsideer fra kjernemedlemmer i Eyde-klyngen. Dette var muligheter som bedriftene ikke hadde kapasitet, kompetanse eller ønske om å utvikle selv.  Mange av disse såkalte spinout-ideene utvikles nå i nye sammenhenger.  Prosjektet støttet av Sørlandets Kompetansefond bidrar til at vi kan videre utvikle tilbudet til kvalitetsleverandører i Eyde-klyngen, og andre SMB bedrifter med potensial på Agder, sier Gunnar Kulia, prosjektleder i Eyde-klyngen.

Vekst i bedriftene

Eyde-klyngen har de siste to årene hatt fokus på å bidra til vekst i små og mellomstore bedrifter. I et samarbeid med GCE NODE bidro Eyde-klyngen i 2017 til å utvikle en metodikk for støtte og utvikling av SMB-bedrifter med stort utviklingspotensial.  Ti bedrifter fra Agder deltok i dette programmet, og seks andre norske klynger har senere tatt i bruk denne metodikken i sitt arbeid.   HTTECH er tatt opp som første gründermedlem i Eyde-klyngen. 

Gründerbedrift

- Vi finner nye løsninger som gjør verden bedre. Vi jobber med løsninger for industrien ved bruk av organisk avfall. Vi lager bio-grafitt, eller pyro-biokarbon, som er et veldig solid produkt. I tillegg lager vi hydrogen. Bedrifter i Eyde-klyngen syntes det var spesielt interessant med karbonet, sier gründer Semen Loginov som står bak bedriften HTTECH.

HTTECH står for høytemperatur-teknologi. Bedriften kommer med løsninger som kan forsyne bedrifter med hydrogen og karbon. 

From waste to energy

- Det er "From waste to energy". Hydrogen og karbon er energibærere. De genererer energi mens forbrenningen pågår. Selve produksjonsprosessen er eksotermisk. Det vil si at det skapes overskuddsvarme og energipotensialet i avfallet blir derfor utnyttet maksimalt, sier Loginov.

HTTECH har fått flere priser og utmerkelser innen grønn forretningsutvikling og innovasjon. 

- Det gøyeste jeg har gjort i hele mitt liv er å bli gründer. Går alt riktig vei, får vi en kvinnelig PhD som skal løfte prosjektet videre. Da kan vi bidra med kompetanse og innspill til bærekraftig utvikling som er veldig sentralt for HTTECH, sier Loginov.

-Vi er glade for at HTTECH er tatt opp som første gründermedlem i Eyde-klyngen.  Bedriften satser på å utvikle biokarbon til bruk i smelteverksindustrien, og de kan således bidra med viktige løsninger i skifte fra fossilt kull til bruk av biokarbon i metallproduksjon, sier Kulia. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev