Garanterer lærlingplass i klyngen

Eyde-klyngen lanserte fredag nyheten om lærlingplassgaranti i 2020 for alle elever som tar prosesskjemi på videregående skole. 

Det er første gang noen i Agder har gått ut med et slikt løfte.

- De vil ha masse muligheter for karriere fremover - inkludert internasjonale jobber, om du er interessert i det, sier Jorunn Gislefoss, styreleder av Eyde-klyngen, om den nylig lanserte garantien som klyngen fra 2020 tilbyr alle som tar prosesskjemi. 

Kan få gode jobber

Denne garantien lanserte hun fra scenen under arrangementet Agder Skills som Vest-Agder Fylkeskommune sto i bresjen for på Torvet i Kristiansand fredag for aller første gang. Her var både LO, ulike bedrifter som tilbyr lærlingplasser, 1100 elever som enten er i utplassering eller er klare for det,  og deres lærere.  

- Det er så mye du kan velge innen TIP-fag. Mange tenker at det er lav utdannelse, men du kan få noen store jobber og bra betalt med denne utdannelsen også, sier Nicklas Senner, som er prosessoperatør ved Glencore Nikkelverk, hvor han begynte som lærling i 2015.

Lyst til å unnskylde

- Jeg har lyst til å gi en unnskyldning fordi vi har bedt folk om å ta en master - og doktorgrad. Men vi trenger fryktelig mange av dere til å utføre arbeidet som disse tenker ut, sier stortingspolitiker Svein Harberg (H) til elevene.

Han synes det er veldig bra med lærlingplassgarantien til Eyde-klyngen.

- Det er noen store og viktige arbeidsplasser på Sørlandet, som jeg håper mange går inn i, sier Harberg.

Betydning om det finnes plass

- Jeg går TIP på andre året i Vennesla og har lærlingplass ved Glencore. Det betyr noe at du vet at du får lærlingplass, sier David Mykland (18).

Sammen med medelevene sine, sitter han i sola på Torvet og tar inn over seg fremtiden som prosessoperatør. Fylkeskommunens mål med arrangementet er nettopp å sette søkelyset på de tusenvis av ungdom som søker læreplass. Her på Torvet får de møte noen av dem som ønsker lærlinger. 

Felles ansvar

- Vi har et stort, felles ansvar for å slippe ungdommen til. Det betyr så mye for dem de to årene i lære, sier Trond Reinhardtsen, som jobber med lærlingformidling i Vest-Agder fylkeskommune. 

Han synes det er en god begynnelse at Eyde-klyngen gir garanti innen prosesskjemi. 

- Vi måtte til Stavanger og Bergen for å hente lærlinger før, sier Gislefoss som nå håper flere unge, lokale velger en karriere på Sørlandet innen prosesskjemi og lab.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
David Mykland, lærling i Glencore
David Mykland, lærling i Glencore
Svein Harberg (H) og Nicklas Senner, Glencore
Svein Harberg (H) og Nicklas Senner, Glencore