Årsmøtet for Eyde-klyngen

Årsmøtet for Eyde-klyngen ble i år avholdt i Lindesnes, rett ved siden av den sagnomsuste undervannsrestauranten Under.

Flere interessante temaer var på programmet under årets årsmøte på Lindesnes Havhotell.

Hvorfor bærekraft er konkurransekraft for Elkems virksomhet, GE Healthcares prosjekt Zero Emission, utvikling av vedlikeholdssystematikk i Alcoa Aluminium, Eyde-klyngens arbeid med kompetanse, forretningsutvikling og utvikling av økosystemet for prosessindustrien ble lagt frem.

Bidrar til nye materialer

- Noe av den viktigste historien vi må fortelle, er hvordan vi som industri bidrar til nye materialer og produkter. 3B Fibreglass har brukt dette aktivt til å fortelle hvordan de bidrar til å forbedre vindmøllene. Vi må fortsette å lage mer avanserte produkter, oppfordrer Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre.

Han deltar i regjeringens ekspertgruppe, Prosess21, hvor regjeringen har etterspurt en ny prosessindustri i Norge med fokus på entreprenørskap. 

Bærekraft en nødvendighet

- Business as usual er ikke et alternativ fremover. Bærekraft er ikke et alternativ, det er en nødvendighet. Vi skal alltid ligge foran myndighetene, sier Helge Aasen, administrerende direktør i Elkem.

Han mener Elkem ikke vil klare å holde seg innenfor EUs rammebetingelse uten karbonfangst - og lagring. FNs bærekraftsmål er sterkt til stede i bedriftens arbeid.

- Et lavutslippssamfunn krever nye løsninger og produkter, stor grad av teknologiutvikling og innovasjon og nye produksjonsprosesser. Det krever et samarbeid, og Norge ligger godt an med et godt virkemiddelapparat, sier Aasen.

Grønn kraft

Han poengterer også at foredling av kraft til industriprodukter skaper store verdier for Norge og gir ringvirkninger over hele landet.

- Vi bør videreforedle vannkraften der det er mulig, og ikke kun behandle kraften som en ren eksportvare. Fordelene vi har i Norge er tilgangen på grønn kraft og ledende kompetanse, presiserer han og fortsetter:

- Vi legger mye av premissene nå for fremtidens konkurransekraft. Vannkraften er viktig. Og vi trenger mye bedre energigjenvinning. Sirkulærøkonomien kommer til å bli mye mer viktig, og vi må ha fokus på sidestrømmer, som er ressurser på avveie.

 

Nytt styre

Det ble valgt nye medlemmer til styret under årsmøtet. Her finner du styret og årsberetningen.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev