Vil gjøre prosessindustrien enda mer effektiv

Teknologibedriften Necto AS er gode på sammensmeltingen mellom prosesskunnskap, automasjon og IT, og mener Eyde-klyngen kan bli enda bedre på dette.

- Vi tilrettelegger bedrifter for å kunne ta i mot enda mer moderne teknologi. Vi kan klargjøre for mer automatisert og robotisert drift, sier Trond Kiledal, administrerende direktør i Necto AS i Kristiansand. 

Nå er han på vei til Elkem, hvor Necto har levert systemer i hele 2017. Som medlem av Eyde-klyngens kompetansegruppen for Automasjon, er han godt kjent med de utfordringene som finnes i den landbaserte prosessindustrien. 

Bærebjelke

- For oss er det å være medlem av denne kompetansegruppen, veldig viktig. Det er bærebjelken og gir oss en veldig god prosessforståelse, sier Kiledal.

En god sparringspartner for bedrifter som har et behov, eller som lurer på hvordan de kan gjøre prosesser enklere, er bra å ha i klyngen. For de fem elektro - og dataingeniørene i Necto, er det interessant å være med i prosessen og kunne både tenke ut - og teste ut nye løsninger. 

Sanntidsdata

Kiledal ser hvor viktig det er å visualisere dataene for alle avdelinger i en bedrift. Sanntidsdata gjør det lettere å samhandle og holde en god kommunikasjon mellom de ulike avdelingene. Når både vedlikehold, ledelse og den direkte driften har tilgang på samme data, blir helhetsforståelsen for driften bedre.

- At de samme tallene blir synlige for alle i alle deler av organisasjonen, skapes en eierskapsfølelse som igjen gir rom for påvirkning, sier Kiledal.

Når automatiseringen og fokus på det tekniske har fått feste, ser de utnyttelsen og hva disse endringene fører til av positive forbedringer. 

Nysgjerrige

Det som driver Trond Kiledal og Necto, er nysgjerrighet. 

- Jeg er veldig nysgjerrig og ønsker hele tiden å gjøre ting smartere. Det ligger mye uutnyttet potensiale i systemene. Vi må få teknologien ut, sier han. 

Med det mener han at det er viktig å tenke dataene på nye måter. Å jobbe med prosessindustrien i Eyde-klyngen pirrer nysgjerrigheten hans.

- Nøkkelen er å spørre og grave, og å kunne snakke med hele organisasjonen for å forstå problemstillingen, presiserer Kiledal.

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev