- Vi må utnytte råvareressursene bedre

- Det et godt steg på veien å klare å benytte materialer flere ganger.

I midten av september la leder av Eyde Innovation Centre, Lars Petter Maltby, frem på Nature Conference i Trondheim hvor smart det er å tenke sirkulært rundt det globale behovet for mineraler og materialer.  

Med tittelen "Positioning of Norwegian Process Industry for the low-emission society" snakket Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre, om hvordan vi kan utnytte råvareressursene bedre.

- Det er stor fokus fra mineralnæringen at råvareressursmangelen er ikke prekær, men jeg tror likevel at det er viktig å fokusere på utnyttelse av ressurser i større grad enn i dag. Vi vet at deponier blir dyrere og mer kompliserte å drive. Dette er i seg selv en driver. Videre, for prosessindustrien, ligger det et økonomisk aspekt i det at det er ressurser på avveie. Dette har også en økonomisk virkning, sier Maltby.

- Hvilken rolle har Eyde-klyngen og Future Materials i dette?

- Eyde-klyngen har i sin visjon at vi skal fokusere på ressurser og ønsker å jobbe med effektivisering av ressurser på generelt grunnlag. Med hensyn til Future Materials katapult er det på gjenvinning og ressursutnyttelse vi ser størst aktivitet, sier Maltby.

- Er det realistisk at sirkulær økonomi blir den ”vinnende” økonomien?

- Vi befinner oss i en verden som fortsatt er lineær, nye grunnet økt befolkningsvekst og økende middelklasse. Jeg tror likevel at et begynnende humant fokus vil tvinge frem flere løsninger som etterspørres i markedet. Selv om en komplett sirkulær økonomi kanskje er urealistisk, så er det et godt steg på veien å klare å benytte materialer flere ganger, poengterer han.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV

Meld deg på vårt nyhetsbrev