- Vi både samarbeider og utfyller hverandre

Flere sentrale bedrifter ser på mulighetene for å samarbeide på tvers om spesielt råmaterialer. Årets Industri Futurum var en viktig møteplass for å kartlegge mulighetene for dette.

Dette var tredje året Norsk Industri arrangerte Industri Futurum.

- Industri Futurum som arena er viktig. Dette er den store møteplassen for industrien i Norge, og derfor la vi inn denne workshopen med EIT Raw Materials, sier Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre og tidligere konstituert leder av katapultsenteret Future Materials.

Styrke for Europa

Det europeiske virkemiddelet for innovasjon og teknologi, EIT Raw Materials, ønsker å gjøre materialproduksjon og prosessering til en styrke for Europa ved å øke ressurseffektiviteten og forbedringen av materialene til produkter og prosesser. Derfor er det viktig å synliggjøre prosjektet under et arrangement som Industri Futurum. 

Samarbeider om gode prosjekter

Eyde-klyngen hadde, sammen med NTNU, rollen som en medarrangør av workshopen til EIT Raw Materials under Norsk Industris Industri Futurum. Her presenterte EIT Raw Materials hvordan de jobber for å bringe bedrifter og kunnskapsmiljøer sammen for å sette sammen gode prosjekter som kan støttes. EiT Raw Materials vurderer selv søknader og støtter finansielt opp rundt prosjekter. Dette er en god mulighet for samarbeid i verdikjeden.

Både bedrifter og kunnskapsmiljøer

Det arbeidet katapultsentrene Future Materials (FMNC) og Raufoss Manufacturing (MTNC) gjør, kan EIT Raw Materials ta videre inn i det europeiske markedet gjennom samarbeid med bedriftenes kunder. I Eyde-klyngen er det kun Eramet og Resitec som er medlemmer. I tillegg er NTNU medlem av EiT Raw materials.

Dette er områder EIT Raw materials understøtter blant bedrifter og kunnskapsmiljøer: https://eitrawmaterials.eu/innovation-themes/.

I 2019 vil NTNU, EIT Raw Materials og Eyde-klyngen samarbeide om et større arrangement for norske bedrifter. 

Her kan du se alle presentasjonene:

Presentasjon1 EIT Raw materials

Presentasjon2  Elkem Technology

Presentasjon3 EIT Raw materials/NTNU/Eyde-klyngen

Presentasjon4 Vito

Presentasjon5 Eramet

Presentasjon6 Metal Processing

Presentasjon7  Resitec

Presentasjon8 Swerim

Presentasjon9 Metnet

Presentasjon10 Glencore Nikkelverk

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev