Vi åpner påmeldingen til PROSIN-konferansen 2018!

PROSIN-konferansen blir også i år en del av Arendalsuka. Den nasjonale møteplassen for næringsliv og politikk har de siste årene skapt en fin ramme rundt PROSIN-konferansen. Vi setter prosessindustrien på den nasjonale dagsorden med fokus på hvordan vår fremtidsrettede industri fortsatt skal skape verdier og samtidig nå målet om null utslipp innen 2050.

Arendalsuka starter som i fjor med Global Outlook, deretter samler vi industrien til et faglig PROSIN-arrangement og inviterer til mottakelse på kvelden. Tirsdag arrangeres den politiske arenaen til PROSIN-konferansen.

Årets politiske arena har fokus på hvordan man kan videreutvikle kompetansen til dagens ansatte i prosessindustrien og på den måte sikre seg at organisasjonen holder tritt med den teknologiske utviklingen og endrede rammevilkår for produksjon. I tillegg vil konferansen adressere en utfordring vår industri står ovenfor: rekruttering av kompetent arbeidskraft. Hvordan kan vi som næring fremstå som en attraktiv arbeidsplass og på den måten tiltrekke seg de riktige menneskene? 

Prosess21 er akkurat startet opp og statsråd Torbjørn Røe-Isaksen og leder av Prosess21 Håvard Moe kommer for å orientere om arbeidet med å øke verdiskapingen og redusere utslipp i norsk prosessindustri.

Sirkulærøkonomi og teknologisk utvikling gir formidabel mulighet i form av økt verdiskapning, utvikling av nye produkter, bedre miljøavtrykk og utvikling av bedriftskultur. Samtidig utgjør dette paradigmeskiftet en potensiell trussel hvis ikke industrien igangsetter nødvendige grep for å forberede seg på endringer. Kompetanse er stikkordet. Vi skal få orientering om spennende utviklingsprosjekter med kompetanse i fokus fra de tre etablerte klyngene for prosessindustrien: Arctic Cluster Team, Eyde-klyngen, og fra det nye klyngeinitiativet i Grenland Industrial Green Tech. Norsk Industris Stein Lier-Hansen og LOs Are Tomasgård deltar også.

Se mer informasjon om programmet og påmelding her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev