Ser flere bruksmuligheter med virtuell og utvidet virkelighet

Under Eyde-klyngens workshop i VR/AR på Mechatronics Innovation Lab (MIL) fikk deltagerne øynene opp for flere gode bruksmåter for denne hypermoderne digitale teknologien som gir deg en utvidet virkelighet.  

Det er ikke bare til spill VR - og AR-briller kan brukes til, selv om deltagerne under workshopen også fikk leke seg med en virtuell pil og bue, og plassere en animert hund på konferansebordet de satt ved. 

Utvider virkeligheten

- Det er bra å bruke til vedlikeholdsoppdrag. Du utvider virkeligheten med data. Det er interessant å tenke på muligheten som ligger i å støtte operatører uten å være i samme rom. Da kan vi ha et virtuelt kontrollrom for support, sier Kjetil Asdal fra Origo Solutions.

Han har nettopp fått prøve det virtuelle utstyret til MIL og er overbevist om at det er mange bruksmuligheter som ligger i dette. 

- Ja, det er absolutt interessant som et tilleggsutstyr. Du kan finne raskere feil i anlegget, og kan gå direkte til feilen, sier Trond Kiledal, administrerende direktør i Necto AS. 

Han har også bare brukt VR-utstyr i spill før, men synes det har en intuitiv bruksmåte.

Software tilpasset hver maskin

- Jeg er veldig interessert i animasjonen ved dette. Jeg ser at man kan lage software som passer hver enkelt maskin, slik at vi kan utveksle informasjon i real time. Det er bare fantasien som setter grenser, sier Erik Hammer fra Noroff.

- Dette er interessant å ta med seg videre i undervisningen på Fagskolen, slik at vi kan gjøre gode operatører enda bedre, sier Per Høyum fra Sørlandets Fagskole.

Leverandørenes muligheter

Marianne Brandett, prosjektleder i Eyde-klyngen og arrangør av workshopen, håper nå at dette kan trigge leverandører til å se potensiale i å utvikle dette videre slik at vi blir en region som er kompetent på bruk av VR/Ar-teknologi i prosessindustrien. 

Neste workshop blir allerede 8.februar med tema:

  • Generell robotikk
  • Sensor og Vision

Meld deg på her

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev