Satser på mer samarbeid på nye områder

Nå ønsker Eyde-klyngen å bli enda bedre på forretningsutvikling og produktinnovasjon. Ved tettere samarbeid på tvers av bedriftene - også på dette området.

Bærekraftig forretningsutvikling og produktinnovasjon ble lansert som årets samarbeidstema under Eyde-klyngens årsmøte torsdag og fredag på Dyreparken hotell i Kristiansand.

Å dele informasjon og å ha faste møteplasser og kompetansegrupper hvor bedriftene møtes på tvers med sine utfordringer og ideer, ble trukket frem av flere som suksessfaktorer under årsmøtets kodeknekking. I år er temaet bærekraftig forretningsutvikling og produktinnovasjon, som er et nytt område for bedriftene å samarbeide om.

- Å tørre er å prøve. Vi må tenke langsiktig, og gi rom for å prøve og feile, fremmet Trond Kiledal, daglig leder i Necto, da han presenterte hvordan han som leverandør av systemer for flere av Eyde-klyngens kjernebedrifter, sammen med bedriften prøver ut nye løsninger for å stadig bli bedre.

Felles lab

I grupper på fem, med deltagere fra ulike bedrifter, skulle både ideer og mulige prosjekter luftes for hverandre. På hvilke områder kan bedriftene dele kompetanse, utstyr og mennesker? Kan de dele et felles laboratorium? Hvor bedriftene deler på utstyret, menneskene og kostnadene. Er det ønskelig med flere fellesprosjekter hvor bedriftene går sammen om å søke finansieringsmidler

for å utvikle forretningsideer?

- Vi tror at det ligger ulike ideer i bedriftene som ennå ikke er utviklet, og kanskje er det av og til best at andre tar utviklingen videre og kommersialiserer det, sier Gunnar Kulia, prosjektleder i Eyde-klyngen.

Han tror leverandører og større prosessbedrifter kan ha mye interessant å dele i denne sammenhengen.

Skjer i møter mellom mennesker

- Det er i møter mellom mennesker at det skjer forretningsutvikling. Når en snakker sammen på samme plan, og har en felles forståelse av problematikken, det er da vi kan løse problemer sammen. Kompetansegruppene i Eyde-klyngen kan få til et enda bedre samarbeid mellom de ulike gruppene, sier Kiledal.

Han tror at det beste samarbeidet skjer når både leverandør og prosessbedrift har felles forståelse om samme mål.

- Jeg ønsker et vinn-vinn forhold, sier Kiledal.

Satser på forbedringer

Å utvikle produkter i samsvar med kundens behov, er erfaringer som flere av bedriftene har. Saint-Gobain CMs forskningssjef, Pål Runde, mener at det er viktig å holde seg til det nisjemarkedet en har. Når produkter skal utvikles, bør kunden tas med i vurderingene. Derfor har Saint-Gobain valgt å satse på stadig forbedringer av produktene fremfor helt nye produkter.

- Det blir litt som å si ”skomaker, bli ved din lest”, sier Runde.

En annen tilnærming til produktutvikling viste John Vonli, administrerende direktør i Berry Alloc, da han fortalte hvordan bedriften gjennom årene har prøvd og feilet, før de fant suksessformelen i laminatgulvene.

- Enda bedre enn ekte parkettgulv, sier Vonli om produktet.

Vil verden alltid etterspørre produktene?

Daglig leder av Eyde-klyngen, Helene Fladmark, trakk frem Eyde tenketanks utfordring til klyngen

Hva om verden ikke lenger trenger produktene våre? Hva skal bedriftene i Eyde-klyngen produsere da? Dette er sentrale spørsmål som bare fremtiden vil gi svar på.

Eyde tenketank har lagt spørsmålene frem for å peke på viktigheten av å stå sammen som bransje, og for å kunne gå fremtidens utfordringer sterkere i møte.

Fladmark legger vekt på at nettopp det å se fremover sammen, er noe av det viktigste klyngen kan bidra med.

- Hver enkelt bedrift må finne sin vei, men gjennom Eyde-klyngen kan vi bli flinkere til å «speide fremover», og også utvikle felles verktøy til produkt- og forretningsutvikling. Samlingen viser også at det ligger konkrete forretningsideer i å løse utfordringer som bedriftene deler, sier Fladmark.

Kompetansegruppene

Stadig forbedringer, i takt med samfunnsutviklingen, er bedriftenes utfordring når det gjelder forretningsutvikling og produktinnovasjon. Kompetansegruppene i Eyde-klyngen er et bra sted å begynne utviklingsarbeidet.

Harald Eik, direktør for HMS og kvalitet i Glencore Nikkelverk, hevder at det viktigste bedriften gjør, er å hele tiden drive kontinuerlig forbedring, prosessforståelse og kundefokus. Med ansatte som er kompetente innen mange fagfelt, kan alle bidra med forbedringer.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev