- Norsk prosessindustri er en fremtidsrettet industri

I en kronikk omtaler næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) den norske prosessindustrien som en innovativ, kompetanserik og omstillingsivrig næring etter å ha vært på en besøksrunde i noen av Eyde-klyngens medlemsbedrifter i sommer.

Her kan du lese kronikken i FVN

- Kunnskapen til de som jobber i bedriftene landet rundt vil få mye mer å si i årene som kommer. Menneske og maskin skal samarbeide på helt nye måter. Den moderne industriarbeideren vil være en selvstendig fagarbeider, som styrer kompliserte prosesser og behersker flere teknologier, skriver næringsministeren.

Han tror denne kunnskapen som finnes i industrien, sammen med nye og innovative løsninger både innenfor robotisering, automatisering og digitalisering vil være avgjørende for det grønne skifte og den omstillingen vi skal gjøre i Norge. 

Røe Isaksen trekker frem både Elkem i Kristiansand og katapulten Future Materials som gode eksempler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev