Næringsministeren besøkte Elkem, Alcoa og katapultsenteret

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk møte gründere som bruker katapultsenteret Future Materials da han besøkte Eyde-klyngen tirsdag. Deretter bar det videre til Alcoa Lista hvor han fikk høre hvordan bedriften takler trusselen om de økte tollsatsene. 

Næringsministeren besøkte både Elkem i Kristiansand og Alcoa Lista i Farsund tirsdag.

Katapultsenteret

Helge Aasen, CEO Elkem, viste statsråden rundt på Elkem Fiskå og katapultsenteret, sammen med forskningsteknisk sjef, Gro Eide og Eyde-klyngens daglige leder, Helene Fladmark. Her fikk han både møte gründerne Simon Loginov fra Norsk Hydrogen og Bjørn Moldskred fra Standard Bio som bruker katapultsenteret Future Materials, og høre om hvilken rolle Eyde-klyngen har

Helene Falch Fladmark presenterte både klyngens kjerneoppgave, som er å sikre kjernebedriftenes konkurransekraft i lavutslippssamfunnet, i tillegg til deres oppgave som er å utvikle og ta i bruk lavutslippsteknologi og utvikle en forretning basert på sirkulærøkonomi. 

Jobber med det grønne skiftet

- Jeg regner med du kjenner til de store bedriftene i Eyde-klyngen og hvordan vi jobber med det grønne skiftet. Vi har også hatt en viktig rolle i utarbeidelsen av veikartet for prosessindustrien, som har ledet frem til Industrimeldingen og Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft, Prosess21, sier Fladmark til næringsministeren. 

Utvikler nye bedrifter

Like viktig som det er å utvikle de store, er det å utvikle nye produkter og nye bedrifter viktig for å gå fremtidens industri i møte.

- Katapultsenteret som du skal se her, bygger på over 60 års industriell erfaring. Industriell tenkning og jobbing med konkrete case og bedrifter, er vår filosofi – også når det gjelder gründerskap i klynger, informerer Fladmark.

For mer informasjon om senteret, kan du se Norsk katapult sine sider: https://norskkatapult.no/katapultsentrene/future-materials/

 

Alcoa Lista frykter ikke handelskrigen

Ved aluminiumsbedriften Alcoa Lista var det naturlig nok handelskrigen og de økte tollsatsene som ble tema. Næringsministeren er bekymret for norske arbeidsplasser om norsk industri blir rammet av USAs handelskrig.  

- Vi er et land som eksporterer til den store verden. Det gjelder både fra industrien vår og en rekke andre områder. Handelskrig og høye tollsatser er dårlig for mange norsk arbeidsplasser og det rammer ikke bare i Oslo-gryta, Bergen og slike steder, men ute i landet, sier næringsministeren til NRK Sørlandet.

Vi ser ikke store konsekvenser for oss på kort sikt på Lista. Generelt sett ser vi tendenser til at situasjonen roer seg ned, og at aktørene ser at de ikke kan gå i sirkler og eskalere videre, sier verksdirektør ved Alcoa Lista, Tor Arne Berg til NRK Sørlandet.

Han kan berolige næringsministeren med at EØS-avtalen hjelper bedriften. Alcoa Lista eksporterer primært til Europa.

Indirekte straffet

Chassix, som produserer aluminiumsdeler til bilindustrien, var også til stede under næringsministerens besøk. De påpekte i sin presentasjon under besøket, at selv om de eksporterer primært til Europa, så er det åpenbart at deres volumer går ned, når deres kunder rammes av amerikansk straffetoll. Det vil ha en direkte effekt.

Under besøket fikk næringsministeren en omvisning i støperiet til Alcoa Lista. Der produseres aluminium, som deretter fraktes i flytende form til nabobedriften Chassix Norway AS, eller støpes og sendes til kunder i Europa.

Les mer i FVN

Meld deg på vårt nyhetsbrev