Møte med olje - og energiministeren

I forbindelse med at Birkenes kommune var invitert til møte med olje -og energiminister Terje Søviknes (Frp) tirsdag om det planlagte vindkraftverket på Oddehei og Bjelkeberg, fikk Heine Østby, administerende direktør i 3B Fibreglass spille inn hvor viktig rolle 3B Fibreglass har i å kunne levere glassfiber til de som skal produsere vindmøllene.

Ordfører i Birkenes, Anders Christiansen, ledet delegasjonen som også bestod av kommunalsjef for samfunnsutvikling, Halvor Nes, formannskapsmedlem Odd Gunnar Tveit så vel som Østby.

Gode muligheter

Birkenes kommune presiserte i møtet med Søviknes hvilke muligheter dette vil skape for næringslivet i bygda, da de besøkte ham på regjeringskontoret mandag. Med kommunens visjon, at "sammen skaper vi vekstmiljø for alle", trakk de også frem hvor stor betydning 3B Fibreglass har for veksten i Birkenes. Det planlagte vindkraftverket kan utløse mange jobber lokalt i tillegg til å gi en positiv vekst for bygda og mange ulike virksomheter som hver på sin måte kan bidra i en vindparkutbygging.

Birkenes kommune er en industribygd med over 400 arbeidsplasser, med kompetente næringslivsledere. Flere av disse er frivillig engasjerte i en styringsgruppe som jobber for vindkraftutbygging.

- Best i klassen

I sitt innlegg fremhevet 3B sin posisjon som best i klassen på miljøvennlig og energieffektiv produksjon, og at bedriften leverer produkter som er tilpasset vindindustriens høye kvalitetskrav.

- Det ville være underlig om vindmøller settes opp i åsene i Birkenes uten glassfiber fra 3B, sier Østby.

Vindmulighet

Prosjekt Vindmulighet vil ha en kostnad på 2 millioner kroner for å komme i gang. 235 millioner kroner i infrastrukturkostnader. Men dette vil gi positive ringvirkninger både til grunneiere og skape noen ekstra arbeidsplasser i kommunen ved et driftslokale for vindmølleparken.

Østby pekte også på Eyde-klyngens visjon om 100 nye år med industri basert på fornybar energi, og hvor sentralt dette er som del av det grønne skiftet i Norge.

Vi fikk også fremhevet et par spesifikke 3B - og generiske prosessindustrisaker overfor Søviknes og stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen, sier Østby.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev