Klarer vi å mobilisere til TV-Aksjonen i Eyde-klyngen?

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjon. Årets aksjon er en felles og nasjonal dugnad mot utenforskap. Som bedrift kan du bidra på flere vis.

Giverstafetten kan du gi og utfordre andre bedrifter til å gi

– Med TV-aksjonen skal vi skape et varmere og mer inkluderende samfunn med rom for alle. Pengene som samles inn skal gå til å skape 700 000 møter mellom mennesker, sier Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

Målet med TV-aksjonen er å skape flere møter som motvirker utenforskap, endrer liv og forbedrer livskvalitet. Enten veien inn er et varmt måltid og noen å snakke med, en seng for en natt, en sjanse å prøve seg i ny jobb eller bare å møte en som ser deg og inviterer deg inn.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

 

Vil du være bøssebærer, meld deg her

Bedrifter kan mobilisere internt

Mange bedrifter mobiliserer internt for å bidra til TV-aksjonen og engasjere de ansatte for en viktig sak. Her er noen konkrete forslag til intern mobilisering som er enkle å få til i de fleste bedrifter:

Hvert år trengs det 100.000 bøssebærere for å få besøkt alle husstander i Norge. En bedrift kan oppfordre sine ansatte til å gå med bøsse på aksjonsdagen i oktober. Dette er et viktig bidrag til TV-aksjonen og en god mulighet for bedriften til å vise at de tar samfunnsansvar. Kanskje kan man også organisere dette som en intern konkurranse, og se hvilken avdeling som verver flest bøssebærere? Sammen når vi målet om fullbøssebærerdekning!

Bevissthet rundt årets aksjon

Hvis din bedrift er med å støtte TV-aksjonen, kan man benytte muligheten til å skape større bevissthet rundt saken gjennom foredrag eller aktiviteter om årets aksjon. Man kan for eksempel invitere alle ansatte til temalunsj i kantina hvor man inviterer noen til å fortelle om årets aksjon.

Frivillig arbeid

Mange bedrifter har nå interne ordninger hvor ansatte får én eller flere dager i året til frivillig arbeid. Denne dagen kan brukes til TV-aksjonen. Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder for å se hvordan din bedrift kan være til hjelp i forbindelse med TV-aksjonen.

Kiwi viser samfunnsansvar i innlandet og stiller nok en gang opp for TV-aksjonen og dette året for Kirkens Bymisjon. Første samtale om årets aksjon ble avsluttet med følgende fra regionsjef Espen Madsen, «selvfølgelig stiller vi opp». Kiwis engasjement i 2017 førte til beste resultat for næringslivet i innlandet, noensinne.

- Wiggo Slåttsveen Fylkesaksjonsleder i Oppland for 25 året på rad

Alt kampanjemateriell er til fri benyttelse – dere finner det her https://blimed.no/materiell/ 

I materiell-linken finner dere bl.a «ambassadør»-plakaten - https://blimed.no/materiell/sosiale-medier/ambassadoerplakat/ Så flott om dere vil benytte den på facebook og andre flater.

Gi oss en lyd om dere gjør noe spesielt fra bedriften din, så skriver vi gjerne om det på nettsiden til Eyde-klyngen og på Facebook! 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev