Kan komme raskere til Industri 4.0

Om vi samarbeider med Tyskland, kan vi komme raskere til målet for et Industri 4.0 i norsk industri.

En uke i Bayern i Tyskland, hvor en norsk delegasjon møtte mange interessante og relevante industribedrifter, forsknings-, kunnskaps- og innovasjonsmiljøer, kan føre til spennende tyske samarbeidspartnere for norsk industri. Lars Petter Maltby og Marianne Brandett fra Eyde-klyngen var med i delegasjonen, hvor målet var å se på mulige samarbeidspartnere for utviklingen mot Industri 4.0.

- Det var veldig inspirerende å se bedriftene, som Siemens, Audi og Kuka Robots. Det var også veldig verdifullt å bli kjent med de andre klyngene og knytte bånd. Da er det lettere å ta kontakt i ettertid, sier Marianne Brandett, prosjektleder for Eyde-klyngens digitaliseringsprosjekt "Brilliant Industry".

Tema for samlingen var fremtidens teknologi,  Tyskland og Industri 4.0 og hvilke parallelle spor som finnes. Her er sirkulærøkonomi og bio-økonomi viktige områder. 

Vinner-oppskriften

- Industri 4.0 endrer forutsetningene for hvor konkurransedyktig norsk næringsliv kan bli. Det ligger til rette for økt industriell produksjon i Norge, hvis vi er blant de land som i størst utstrekning klarer å utnytte teknologien og samarbeidspotensialet. Koblingen innovasjon, industriell produksjon og økt kommersialisering/ internasjonalisering anses å være en vinner-oppskrift, skriver Norsk katapult på sin nettside etter turen.

Ved å koble nye satsinger som Norsk katapult og Omstillingsmotoren med eksisterende ordninger og satsinger, i tillegg til å ha noen sterke industrielle klynger, mener Norsk Katapult at Norge kan utvikle nye plattformer for teknologi, kompetanse og samarbeid.

Bedre innsikt

22 representanter fra klynger, katapult-sentre, næringshager og innovasjonsselskaper deltok på Industri 4.0-turen i Bayern, Tyskland 15. – 19. oktober. Målet var å få bedre innsikt i hvordan ledende tyske industrimiljøer jobber med ny teknologi, etablere tettere dialog med disse, samt oppnå økt samarbeid mellom innovasjonsaktørene i Norge. I sum bidrar det til at AS Norge raskere kommer til Industri 4.0 nivå.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev